Sosyal Bilimler

Kitap Tanıtım / İnceleme arşivleri | Sayfa 2 / 4 | Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Adalet Sorunu: Akademik Teori, Uygulamaya Yönelik Teori

Başarılı bir yorum, yorumladığı hukuk pratiğine hem uymalı hem de onu gerekçelendirmelidir. Yargı kararları bazı kişileri, zarara uğramış başka kişileri tazmin etmeye zorlar, çünkü bunların hukuka uygun...

Geçmişle Baş Etmede Hukukun Yeri: Geçmişe İlişkin Suç ve Bugünkü Hukuk

Öyle suçlar vardır ki sadece işleyen birkaç kişiye değil bütün topluma sirayet eder. Bu suçlar öyle suçlardır ki sonraki kuşaklar bile suçluluk hissinden yakasını sıyıramaz. Tıpkı Nazi Almanyası döneminde...

Açık Yaranın Sesi: Bir Politik Anlatı Olarak Ahmet Kaya Şarkıları

İstanbul’da Birinci Dünya Savaşı’nın büyük karmaşası içinde Zeynep Hanım Konağı’nda İnas Darülfününu’nda başlayan kadınların üniversite macerası,[1] Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının desteği ve yüksek...

Hukukları Tanımlardan Kurtarmak

Bir kavram hakkında konuşmaya başlamadan önce genellikle onu tanımlamaya çalışırız. Bu nedenle hukuka giriş niteliği taşıyan kitapların çoğunda cevaplandırılmaya çalışılan ilk soru, hukukun ne olduğuna...

Yazar, Otör: Okuyucunun Teorisi Her Zaman Romancının Teorisidir

Roman sanatına hükmeden birçok kaygı arasında, roman yazarının okur hakkındaki kaygısı vardır —parıldayan yüzme havuzunun kenarındaki, çılgın plajdaki, bir kafedeki, yataktaki: Canlı ve görünmez okuyucu...

Kategori:Kitap Tanıtım / İnceleme

Bu kategoride kitap ve dergi tanıtımları, onlar hakkında hazırlanmış çalışmalar ve kritikler bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.