Sosyal Bilimler

Başvuru | Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Başvuru

Sitede yer alan tüm pozisyonlarda gönüllülük esası bulunmaktadır.

Kategori Editörü (Başvuruya Geçici Olarak Kapalı)

Sitemizde Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Felsefe, Hukuk vb. dallarda birçok kategori bulunmaktadır. Kategori bazlı editörlerin yapacağı iş, editörü olduğu alanla ilgili sitede yayımlanmak üzere makale bulmak ile başlar. Seçilen makalenin okurlara bir katkısının olması, başlangıç seviyesinde teorik bilgilerin yoğunlukta olduğu makalelerin olmaması tercihimizdir. Buradaki makale hakemli bir dergide yayımlanan akademik makale olabileceği gibi bir portalda yayımlanmış bilimsel üslûbunu muhafaza etmiş çalışmalar da olabilir.

Editör söz konusu makalenin sitede yayımlanması için makale yazar/yazarlarından mutlaka izin alması gerekmektedir. Bu izin konusu sözlü olabileceği gibi yazılı (mail ortamında) olabilir. Bu izin mailinin de yazılı olması tercih sebebidir. Zira ilerleyen günlerde olası bir hukuki anlaşmazlıkta tarafımız için bir delil kaynağıdır.

Yazardan alınan izin makalenin yayımlanması için yeterli değildir. Birçok yazar farkında olmasa da makalesinin yayımlanmış olduğu mecraya telif hakkını devretmiştir. Telif hakkında sorun yaşanmaması açısından yazardan alınan izni de belirtmek suretiyle makalenin yayımlanmış olduğu mecranın editöründen/yayın kurulundan konu hakkında izin istenmelidir. Buradaki söz konusu izin üstteki işlem gibi tercihe bağlı değil mutlaka e-posta ortamında olmalıdır. Sözlü alınmış bir izin varsa bunu yine e-posta yolu ile kayıt altına alması gerekmektedir.

Buraya kadarki süreç çok detaylı gelmiş olabilir ama mevzu aslında iki mailden ibarettir. Süreci madde madde ifade etmek gerekirse;

 1. Editör sitede yayımlanabilecek nitelikte bir yazı bulur.
 2. Çalışmayı okur ve içerikte yer alabilecek herhangi bir cümlenin sorun yaratıp yaratmayacağını inceler. Bu aşama genellikle alenen ve akademik üsluptan uzak bir şekilde şahıs ve kurumlara hakaret etme durumunu sorgulama kısmıdır, zira hakaret etmek eleştirmek değildir. Zaten hakemli bir dergiden seçilen makalede bu kıstasa bakmaya gerek yoktur, editörden önce o mecranın yayın kurulu o metni gözden geçirmiştir. Aleni bir şekilde aktüel siyasete giren yazı kabul edilmez. O vazifeyi yerine getiren binlerce mecra zaten vardır. Akademik üslup ve sosyal bilim jargonu ile yapılan aktüel siyasete ilişkin yorumlar değerlendirilir ve yayımlanır.
 3. Yazar ile bu konuda irtibata geçilir ve kendisinden yazısının sitede yayımlanması hususunda izin istenir.
 4. Yazarın izni alınırsa söz konusu makalenin yayımlanmış olduğu dergi / kitap editörü ile irtibata geçilir ve kaynak gösterilmek suretiyle söz konusu çalışmanın yayımlanması hususunda izin istenir.
 5. Editörden de onay gelirse ilgili çalışma yayımlanır.
 6. Söz konusu makale max. 10 sayfa olmalıdır. Editör, makalenin içerik açısından kayda değer olduğunu ama sayfa sınırı aştığını düşününüyorsa genel yayın yönetmenine söz konusu çalışmanın yayımlanabilirliğini sorabilir.

Makale seçimindeki hususlardan sonra şu konulara dikkat edilmelidir;

 1. Editör ayda en az bir çalışma hazırlamak zorundadır. Mutlak manada gecikme sebepleri olabilir; sınav haftası, sağlık sebepleri vs. Bu tip durumlarda tarafımıza bilgi verilmesi yeterlidir.
 2. Editörler, akademisyenlerden  daha önce herhangi bir mecrada yayımlanmış makalelere ilaveten sosyalbilimler.org’a özel olarak yeni bir çalışma kaleme almasını talep edebilir. Telif için maalesef bir ücret verme söz konusu değildir.
 3. Editörler kendi çalışmalarını bu sitede yayımlamak isteyebilir. Bunun için bu sayfadaki “Blog Yazarlığı” başlığına bakınız.
 4. sosyalbilimler.org olarak akademisyenler ile belirli aralıklarla söyleşiler yapmaktayız. Editörler bu konuda bir akademisyen ile söyleşi yapmak isteyebilir. Böyle bir talepte mutlaka Genel Yayın Yönetmeni ile görüşülmelidir. Mutabık kalındığında editör söyleşi gerçekleştirebilir.

Kitap - Dergi Editörü

Bu alandaki editörün yapacağı temelde iki görev vardır. Kitap / dergi tanıtımı ve kitap / dergilerden anekdotlar, derkenar metinleri.

 1. Sosyal bilimler alanında yeni çıkmış bazı kitapların tanıtım dosyasını oluşturmak. Kitap seçimi editöre kalmış. Ama akademik çalışma olması ve referans niteliğindeki yayınevi / yazar / çevirmen çalışmaları tercih edilmelidir. Söz konusu çalışmalar için sosyalbilimler.org’da yayımlanmak üzere ilgili yayınevinden tanıtım metni de istenebilir. sosyalbilimler.org’a özel tanıtım metni de yazdırılabilir. Yine sosyal bilimler alanında yayım yapan dergilerin yeni sayıların takibi ve bunun için tanıtım dosyası oluşturmak. Örneğin Birikim Dergisi’nin yeni sayısı çıktığında ulaşılabiliyorsa o sayıdaki sunuş / editör yazısı, hangi makalelerin yer aldığı, konusunun ne olduğu gibi bilgiler çerçevesinde bir tanıtım metni oluşturmak. Türkiye’de sosyal bilimler alanında sınırlı sayıda dergi çıktığı için bunun takibi kitaplara göre daha kolaydır. Bkz: Kitap Tanıtım / İnceleme, Dergi Tanıtım / İnceleme, Anekdot
 2. Editörün kendi belirlediği kitap ve dergilerden yine kendi belirlediği bir pasajı anekdot olarak hazırlamak. Yani bir metni okurken altını çizdiğiniz bölümü kamuya açmak. Sitede yayımlanması için bu pasajın nispeten uzun olması gerekir. Bu yeri geldiğinde 3 paragraf da olabilir 3 sayfa da. Pasaj çok iyi olmasına rağmen kısa ise genel yayın yönetmeni tarafından görsel (Örnek) hazırlanabilir.

Buradaki çalışmalar ilgili kategorideki yazıların formatında .doc formatında hazırlanmalı, dergi / kitap kapak resimleri yazının içine değil mailde ekli dosya olarak gönderilmelidir.


Rapor Editörü

Düşünce kuruluşlarının, think tanklerin, çeşitli dernek ve vakıfların toplumsal meselelere dair yayımladığı raporların daha geniş kitleye yayılmasını sağlamak için bu alan önemli. Zira kıyıda köşede kalmış ve okur kitlesine oluşmamış birçok rapor bulunmaktadır. Buradaki kıstas da düşünce kuruluşunun hazırlamış olduğu raporun bilimselliği ve tarafsızlığı korumuş olmasıdır. Siyasi partilerin politikalarını meşrulaştırma amacıyla sipariş usûlü hazırlanmış raporlar dikkate alınmayacaktır.

Bkz: Araştırma Raporları


Sözlük Editörü (Başvuruya Geçici Olarak Kapalı)

sosyalbilimler.org belirli aralıklarla, referans niteliğindeki kaynaklardan sosyal bilim terimlerini derleyerek kendi sözlüğünü oluşturmayı amaçlıyor. Editör haftada en az iki defa sözlükten terim seçerek genel yayın yönetmenine mail atmalı. Hazırlanacak görsel hem web sitesinde hem sosyal medya hesaplarında paylaşılacak.

Bkz: Sosyal Bilimler Sözlüğü


Müzik Editörü

Malumdur, Türkiye’de ekseriyetle dinlenen müzik türleri ve şarkıcı/sanatçılar bellidir. Belli bir “seviye”nin üstüne çıkamamaktadır. 18-30 yaş arasında sosyal bilimlerin yolcusu olan birçok kişi hayatında belli müzikleri hiç dinlememiştir. Dinleme şartı da yoktur elbette. Derdimiz Sinan Çetin’in “Mutlu Ol Bu Bir Emirdir!” adlı kısa filmindeki gibi bir topluluğa zoraki belli bir müziği dayatma değildir. Zira belirli tarz müzikler, siyasal iktidarlar veya kendisini “elit” olarak gören kimseler tarafından bir “modernleşme” aracı olarak görülmüştür bu toplumda. Böyle bir ruh hali içine girmeden bir yola çıkmamız gerekiyor. Yolu sosyal bilimlere düşen insanların müzik anlayışı havzasının toplumdaki yaygın türlere nispeten daha geniş olmasını düşünmekteyiz. Mesela “Platon için müzik, onun ideal devlet görüşünün merkezi unsurularından biridir. İdeal devlet için iyi yetişmiş bireylerin varlığını zorunlu kılan Platon, müziği bireysel gelişimin en önemli araçlarından biri olarak görmüştür.” Veya George Simmel’e bakıldığında “Simmel yalnızca sosyal yaşamda müziğin rolüne ve basit müzik sınıflandırmasına dair açıklamalar yapmakla yetinmemiş aynı zamanda müziğin sosyal içeriğinin sosyolojik açıdan değerlendirilmesinin gerekliliğini de ortaya koymuştur.” Bu ve buna benzer birçok görüşü (Bkz. Adorno, Weber, Horkheimer, Schutz) destekleyen, müziğin yalnızca notadan ve sözden ibaret olmadığını her müziğin bir hikayesinin olduğunu, toplumda bir karşılığının olduğunu bilen gerçek müzik dinleyicilileri ile yola çıkmak istiyoruz. Ne yapılabilir meselesine gelince… Yeri geldiğinde bir sanatçının biyografisi ve en iyi parçalarında oluşturulan kısa bir playlist, “Sosyal Bilimler Mayıs 2017 Caz Seçkisi” gibi aylık farklı isimlerin parçalarından oluşturulan bir playlist, bir parçanın hikayesi, bir albüm tanıtımı, belirli bir müzik veya sanatçı hakkında kısa veya uzun metinler vs. Özellikle New Age Müzik, Klasik Batı Müziği, Caz Müzik, Country Müzik, Etnik Müzik, Flamenko Müzik ve Türk Sanat Müziği üzerine üretimler ortaya koyabilecek editör arkadaşlar aramaktayız.


Çevirmenlik

Çevirmenlik konusundaki en önemli husus diğer pozisyonlar gibi çeviri işinin de gönüllülük esasına dayandığıdır. Yani çevirmene çevirisi karşılığında maalesef ücret ödenmeyecektir.

 • Çevirmenden ayda en az 1 çeviri çalışması ile sosyalbilimler.org’a katkı sağlaması beklenir.
 • Çevirilecek metinler genelde 2-5 sayfa kadardır.
 • Çeviri metni, akademik / yarı akademik bir makale olabileceği gibi gazete / internet sitelerinin yorum sayfalarındaki makaleler şeklinde de olabilir.
 • Çevir yapacak adaya 2 paragraftan oluşan bir metin gönderilir ve çevrilmesi talep edilir. Çeviri uygun görülürse aday ekibe katılır.
 • Çevrilecek metnin içeriğini / konusunu belirlemek sosyalbilimler.org yönetimine bağlıdır. Bu seçim sırasında çeviri yapacak kişinin ilgi alanları da dikkate alınır.

Redaktör (Başvuruya Geçici Olarak Kapalı)

Sitede yayımlanmak üzere gönderilen metinlerin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getirme işi redaktörün işi. Redaktör görevini yaparken dil bilgisi, yazım, imlâ gibi kurallara dikkat ederek çalışmayı düzeltmelidir. Yazı içindeki paragraflar arasındaki boşluktan üst başlık / alt başlık biçimlerine kadar her yazıda standart bir biçimin yakalanması redaktörün görevlerindendir.

Bunun dışında redaktör, sitede yayımlanmak üzere izni alınmış olan .pdf formatlı metinlerin sitede yayımlanabilir haldeki .doc formatına dönüştürülmesi konusunda görevlidir. Metni .pdf formattan .doc formata dönüştürme sırasında dipnotlar için sitemize özel bazı ufak hazır kod eklemeler yapılması gerekmektedir. Bu konu bizzat genel yayın yönetmeni tarafından redaktöre anlatılacaktır.

Bu pozisyon için Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği vb. bölümlerde okuyan, mezun olan kişiler tercih edilir.


Görsel Tasarım Editörü

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator vb. uygulamaları kullanmayı bilen programcıların, sosyalbilimler.org  içindeki kitap tanıtımı, çekilişler, anekdot görselleri, duyuru, ilan vb. alanlarda yapacakları çalışmaların sosyalbilimler.org’a görsel manada zenginlik katacağı şüphesizdir.


Alt Yazı Editörü

sosyalbilimler.org’da yayımlanmak üzere, İngilizce’den veya başka dillerden Türkçe’ye çevrilmiş hazır metinleri en fazla 15 dakikalık videolara yerleştirme ve senkronize etme işi. Editörün altyazı dosyalarını video dosyası ile birleştirmeye olanak tanıyan programları (Adobe Premiere Pro CC) kullanabilmesi gerekir.


Blog Yazarı

sosyalbilimler.org’da yazar olabilirsiniz. Yazarlık hakkında bilgi almak için buraya bakınız.


Editör Yardımcısı

Editör yardımcısı, genel yayın yönetmeninin yönlendirmesi doğrultusunda gerek sosyalbilimler.org ve gerekse de onun akademik hakemli dergisi olan Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi için çalışır. Editör yardımcısının temel görevi, belirlenen temalara yönelik ve zamana yaygın olarak, aşağıdaki maddelerden bir veya birkaçını yerine getirmek:

 • Belirlenen temada çalışan kişilerin irtibat bilgilerini toplamak (İsim Soyisim, E-Posta ve Kurum)
 • Belirlenen temada daha önce hazırlanan çalışmaların bilgilerini toplamak (Çalışma Başlığı ve Mecrası)
 • Belirlenen temada daha önce yapılmış etkinlik bilgilerini toplamak
 • İlk üç madde ile dolaylı veya doğrudan ilişkili diğer işler


sosyalbilimler.org‘un, yayın hayatına devam edebilmesi için gerekli olan tüm harcamalar, sitenin yönetimi tarafından karşılanmaktadır. Sitede ortaya konulan çalışmalarda gönüllülük esas olup, verilen emek karşılığında herhangi bir ücret -maalesef- verilemeyecektir. Bu durum tüm editör ve çevirmen pozisyonları için geçerlidir. Başvurunuz olumlu ise en geç 5 gün içinde size dönüş yapılacaktır. Bu süreden sonra kendisine dönüş yapılmayan adayların başvurusunun olumsuz sonuçlandığı kabul edilir. Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar  ekip sayfasına dahil edilirler.

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.