Sosyal Bilimler | Kayda Değer Akademik Metinler

Sosyal Bilimler

Türkiye Klasikleri 22: Hasan Tanrıkut - Dini Sosyoloji - Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Türkiye Klasikleri 22: Hasan Tanrıkut – Dini Sosyoloji

sosyalbilimler.org “Türkiye Klasikleri” başlığı altında, Türkiye’deki sosyal bilimcilerimizin kendi alanlarında vermiş oldukları ve ilgili literatürde birçok akademisyen tarafından derslerde okutulan, üzerine tartışılan, sıklıkla atıfta bulunulan, nesilden nesile aktarılan metinleri okurlarına ulaştırmayı hedefliyor. sosyalbilimler.org, her hafta .pdf formatında bir “klasik” paylaşarak  Türkçe literatürü yaşatmayı ve daha geniş çevrelere ulaştırmayı gaye edinmiştir.

 

Türkçe’de iki üç dinler tarihi vardır. Fakat dinleri birer sosyal müessese olmak bakımından araştıran hiç bir dini sosyoloji kitabına malik değildik. Bu. boşluğu ilk duyan mütefekkir Hilmi Ziya oldu. Üniversitede verdiği dersleri bir kitap halinde neşret ti. Bilindiği gibi, dini sosyoloji daha ziyade hayat şartlarına bağlı olarak teşekkül eden dini insanlar ye vakıaların birleşik, umumi tiplerini araştırmak, hangi şartların hangi dini tasavvurları meydana getirdiğini ve bunların ne tarzda şekilden şekle geçtiğini gösterir. Bunun için önce dinler arasında birleşik olan başlıca müesseseleri gördükten sonra, iptidai denilen dinlerin, hayat şartlarıyla münasebetlerini ve büyük dinlerden örnek olmak üzere alınanların dokunuşunu ve yapılışını bu bakımdan mütalaa eder. Hilmi Ziya önsözde, gaye ve metodu böyle tespit ediyor.

sosyalbilimler.org Türkiye Klasikleri – 22

  • Yazar: Hasan Tanrıkut
  • Makale Başlığı: Dini Sosyoloji – Hilmi Ziya’nın Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme
  • Kaynak: Hasan Tanrıkut, Dini Sosyoloji, Sosyoloji Dergisi 2 (2014): 417-432
  • Söz konusu makaleyi .pdf formatında indirmek için buraya tıklayınız.

sosyalbilimler.org’da yayımlanan metin, video ve podcastlerin paylaşıldığı Telegram grubuna katılmak için buraya bakılabilir. Söz konusu grubun, kuruluş nedeni, işleyiş, güvenlik hususu, sorumluluklar ve diğer detaylar için bu sayfa incelenebilir.


sosyalbilimler.org'da yayımlanan çalışmalar ile ve yeni çıkanlar arasından derlenen kitapların yer aldığı haftalık e-posta bültenine ücretsiz abone olmak için bu sayfa incelenebilir.

Telegram Aboneliği


sosyalbilimler.org’da yayımlanan metin, video ve podcastlerin paylaşıldığı Telegram grubuna katılmak için buraya bakılabilir. Söz konusu grubun, kuruluş nedeni, işleyiş, güvenlik hususu, sorumluluklar ve diğer detaylar için bu sayfa incelenebilir.

sosyalbilimler.org’a Katkıda Bulunabilirsiniz.

sosyalbilimler.org'da editörlük yapabilir, kendi yazılarını yayımlayarak blog yazarımız olabilir veya Türkçe literatüre katkı sağlamak amacıyla çevirmenlik yapabilirsin. Mutlaka ilgi alanına yönelik bir görev vardır. sosyalbilimler.org ekibine katılmak için seni buraya alalım!

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.