Sosyal Bilimler | Kayda Değer Akademik Metinler

Sosyal Bilimler

Türkiye Klasikleri 14: Korkut Boratav - Burjuvazinin Sınıf Bilinci ve Devletin Sınıf Karakterinde Yozlaşma - Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Türkiye Klasikleri 14: Korkut Boratav – Burjuvazinin Sınıf Bilinci ve Devletin Sınıf Karakterinde Yozlaşma

sosyalbilimler.org “Türkiye Klasikleri” başlığı altında, Türkiye’deki sosyal bilimcilerimizin kendi alanlarında vermiş oldukları ve ilgili literatürde birçok akademisyen tarafından derslerde okutulan, üzerine tartışılan, sıklıkla atıfta bulunulan, nesilden nesile aktarılan metinleri okurlarına ulaştırmayı hedefliyor. sosyalbilimler.org, her hafta .pdf formatında bir “klasik” paylaşarak  Türkçe literatürü yaşatmayı ve daha geniş çevrelere ulaştırmayı gaye edinmiştir.

1980’li yıllar içinde Türkiye toplumunun yaşadığı önemli ve derin değişmelerin değerlendirilmesinde, Türkiye solunun bünyesinde dahi gözlenen ciddi bir ayrılık göze çarpıyor: Bazıları bu dönemi, maliyeti ne olursa olsun Türkiye kapitalizminin olgunlaşma yılları olarak görüyorlar; diğerleri ise daha önceki yirmi yıl boyunca edinilen iktisadi, siyasal ve toplumsal birikim ve kazanımların büyük ölçüde israf edildiği “yitik yıllar” olarak algılıyorlar. Bu fikir ayrılığı, bu bölümde tartışılan burjuvazi/devlet ilişkileri sorunsalına nasıl yansıyabilir? 1980’li yıllan kapitalizmin olgunlaşma dönemi olarak yorumlamamızın mümkün olup olmadığını “devletin sınıf karakterinde olgunlaşma eğilimleri ağır basmakta mıdır?” sorusunu yanıtlamaya çalışarak tartışabiliriz. Bu tartışma, bir boyutuyla burjuvazinin sınıf bilincinin gösterdiği gelişme ve dönüşümleri de içerecektir.

sosyalbilimler.org Türkiye Klasikleri – 14

  • Yazar: Korkut Boratav
  • Makale Başlığı: Burjuvazinin Sınıf Bilinci ve Devletin Sınıf Karakterinde Yozlaşma
  • Kaynak: Korkut Boratav, (2005), 1980’li Yıllarda Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, ss. 87-101.
  • Söz konusu makaleyi .pdf formatında indirmek için buraya tıklayınız.

sosyalbilimler.org’da yayımlanan metin, video ve podcastlerin paylaşıldığı Telegram grubuna katılmak için buraya bakılabilir. Söz konusu grubun, kuruluş nedeni, işleyiş, güvenlik hususu, sorumluluklar ve diğer detaylar için bu sayfa incelenebilir.


sosyalbilimler.org'da yayımlanan çalışmalar ile ve yeni çıkanlar arasından derlenen kitapların yer aldığı haftalık e-posta bültenine ücretsiz abone olmak için bu sayfa incelenebilir.

Telegram Aboneliği


sosyalbilimler.org’da yayımlanan metin, video ve podcastlerin paylaşıldığı Telegram grubuna katılmak için buraya bakılabilir. Söz konusu grubun, kuruluş nedeni, işleyiş, güvenlik hususu, sorumluluklar ve diğer detaylar için bu sayfa incelenebilir.

sosyalbilimler.org’a Katkıda Bulunabilirsiniz.

sosyalbilimler.org'da editörlük yapabilir, kendi yazılarını yayımlayarak blog yazarımız olabilir veya Türkçe literatüre katkı sağlamak amacıyla çevirmenlik yapabilirsin. Mutlaka ilgi alanına yönelik bir görev vardır. sosyalbilimler.org ekibine katılmak için seni buraya alalım!

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.