Sosyal Bilimler | Kayda Değer Akademik Metinler

Sosyal Bilimler

Türkiye Klasikleri 20: Ali Fuat Başgil - Din Hürriyeti - Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Türkiye Klasikleri 20: Ali Fuat Başgil – Din Hürriyeti

sosyalbilimler.org “Türkiye Klasikleri” başlığı altında, Türkiye’deki sosyal bilimcilerimizin kendi alanlarında vermiş oldukları ve ilgili literatürde birçok akademisyen tarafından derslerde okutulan, üzerine tartışılan, sıklıkla atıfta bulunulan, nesilden nesile aktarılan metinleri okurlarına ulaştırmayı hedefliyor. sosyalbilimler.org, her hafta .pdf formatında bir “klasik” paylaşarak  Türkçe literatürü yaşatmayı ve daha geniş çevrelere ulaştırmayı gaye edinmiştir.

 

Din sırf bir inançtan ibaret değildir. Bu hakikati ne kadar tekrar et sek azdır. Din, aynı zamanda, ameli bir hayat yolu; emirler ve yasaklar ihtiva eden bir kanundur. Dindar olan bir kimsenin bu yolda yürümesi ve bu kanunun emirlerini yerine getirmesi, yasak ettiği fi il ve hareketlerden kaçınması, bir vicdan borcu olarak, lâzımdır. Dinin kanuna itaat etmeyen ve emirlerini yerine getirmeyen kimse, din nazarında, mücrimdir. Fakat dikkat edelim ki, bu kimse, bulunduğu cemiyet içinde yalnız dindar değildir, hem de vatandaştır ve, bu sıfatla, muayyen bir devlete tâbidir. Ferdin tebaasından bulunduğu devletin gösterdiği yolda yürüme si ve koyduğu kanunlara bağlanması da, vatandaşlık vazifesi olarak, lâzımdır. Şu halde dindar olan bir kimse iki nevi vazife ve mecburiyet karşısındadır. Vazifelerden biri dinidir ve bundan doğan mecburiyet manevîdir. Diğeri de medenî yahut sivildir. Bundan doğan mecburiyet ise maddî yahut hukukidir.

  

sosyalbilimler.org Türkiye Klasikleri – 20

  • Yazar: Ali Fuat Başgil
  • Makale Başlığı: Din Hürriyeti
  • Kaynak: Ali Fuat Başgil, “Din Hürriyeti: Türk Anayasasının 75. Maddesi Üzerinde Etüd”, Medeni
    Hukuk Profesörü A. Samim Gönensoy’a Armağan, İstanbul 1955, ss. 228-262.
  • Söz konusu makaleyi .pdf formatında indirmek için buraya tıklayınız.

sosyalbilimler.org’da yayımlanan metin, video ve podcastlerin paylaşıldığı Telegram grubuna katılmak için buraya bakılabilir. Söz konusu grubun, kuruluş nedeni, işleyiş, güvenlik hususu, sorumluluklar ve diğer detaylar için bu sayfa incelenebilir.


sosyalbilimler.org'da yayımlanan çalışmalar ile ve yeni çıkanlar arasından derlenen kitapların yer aldığı haftalık e-posta bültenine ücretsiz abone olmak için bu sayfa incelenebilir.

Telegram Aboneliği


sosyalbilimler.org’da yayımlanan metin, video ve podcastlerin paylaşıldığı Telegram grubuna katılmak için buraya bakılabilir. Söz konusu grubun, kuruluş nedeni, işleyiş, güvenlik hususu, sorumluluklar ve diğer detaylar için bu sayfa incelenebilir.

sosyalbilimler.org’a Katkıda Bulunabilirsiniz.

sosyalbilimler.org'da editörlük yapabilir, kendi yazılarını yayımlayarak blog yazarımız olabilir veya Türkçe literatüre katkı sağlamak amacıyla çevirmenlik yapabilirsin. Mutlaka ilgi alanına yönelik bir görev vardır. sosyalbilimler.org ekibine katılmak için seni buraya alalım!

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.