Sosyal Bilimler | Kayda Değer Akademik Metinler

Sosyal Bilimler

Türkiye Klasikleri 17: Hilmi Yavuz - Ulusal Felsefe Sorunu - Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Türkiye Klasikleri 17: Hilmi Yavuz – Ulusal Felsefe Sorunu

sosyalbilimler.org “Türkiye Klasikleri” başlığı altında, Türkiye’deki sosyal bilimcilerimizin kendi alanlarında vermiş oldukları ve ilgili literatürde birçok akademisyen tarafından derslerde okutulan, üzerine tartışılan, sıklıkla atıfta bulunulan, nesilden nesile aktarılan metinleri okurlarına ulaştırmayı hedefliyor. sosyalbilimler.org, her hafta .pdf formatında bir “klasik” paylaşarak  Türkçe literatürü yaşatmayı ve daha geniş çevrelere ulaştırmayı gaye edinmiştir.

Kültür değerlerinin felsefeye olan ilişkileri açısından Türkiye’deki düşünsel gelişimin durumu, iki düzeyde düşünülebilir. Bunlardan biri kuramsal düzeydir. Bu düzeyde kültür değerleri ile felsefe arasındaki ilişki, kurumsal açıdan genel olarak incelenir. İkinci düzey ise, -ki buna tarihsel bakış açısı da denebilir-, sorunu doğrudan doğruya Türkiye’deki düşünsel gelişim yönünden özel olarak ele almaktır. Tarihsel yaklaşımın da iki yönü olabilir, yani sorun burada da iki ayrı açıdan ele alınabilir. Birincisi. soruna Türkiye’ye özgü. kendi içinde tutarlı, bütünsel bir düşünce sisteminin, yani bir Türk felsefesinin varlığı ya da yokluğu açısından yaklaşmaktır. Çünkü, üzerinde durulacak ana sorun, kültür değerleri ile felsefe arasındaki ilişki olduğuna göre, Türkiye açısından bir özgün felsefenin varlığı ya da yokluğu sorunu üzerinde durmak ve eğer yoksa, bunun nedenlerine inmek zorunluluğu söz konusudur. Tarihsel yaklaşıma ilişkin ikinci yön ise. sorunu Türkiye’de Tanzimat’tan bu yana geçen dönem açısından ele almaktır.  O zaman konuya yaklaşma, daha çok, bir eleştiri kalıbı içerisinde gerçekleşir.

sosyalbilimler.org Türkiye Klasikleri – 17

  • Yazar: Hilmi Yavuz
  • Makale Başlığı: Ulusal Felsefe Sorunu
  • Kaynak: Hilmi Yavuz, (1977), Felsefe ve Ulusal Kültür, Ankara/İstanbul: Bilgi Yayınevi, ss. 13-22
  • Söz konusu makaleyi .pdf formatında indirmek için buraya tıklayınız.

sosyalbilimler.org’da yayımlanan metin, video ve podcastlerin paylaşıldığı Telegram grubuna katılmak için buraya bakılabilir. Söz konusu grubun, kuruluş nedeni, işleyiş, güvenlik hususu, sorumluluklar ve diğer detaylar için bu sayfa incelenebilir.


sosyalbilimler.org'da yayımlanan çalışmalar ile ve yeni çıkanlar arasından derlenen kitapların yer aldığı haftalık e-posta bültenine ücretsiz abone olmak için bu sayfa incelenebilir.

Telegram Aboneliği


sosyalbilimler.org’da yayımlanan metin, video ve podcastlerin paylaşıldığı Telegram grubuna katılmak için buraya bakılabilir. Söz konusu grubun, kuruluş nedeni, işleyiş, güvenlik hususu, sorumluluklar ve diğer detaylar için bu sayfa incelenebilir.

sosyalbilimler.org’a Katkıda Bulunabilirsiniz.

sosyalbilimler.org'da editörlük yapabilir, kendi yazılarını yayımlayarak blog yazarımız olabilir veya Türkçe literatüre katkı sağlamak amacıyla çevirmenlik yapabilirsin. Mutlaka ilgi alanına yönelik bir görev vardır. sosyalbilimler.org ekibine katılmak için seni buraya alalım!

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.