Sosyal Bilimler | Kayda Değer Akademik Metinler

Sosyal Bilimler

Modern Sosyal Teorinin Temelleri Dersi - Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Modern Sosyal Teorinin Temelleri Dersi

Bu ders, modern çağın başlangıcından 1920’lere kadar sosyal düşüncenin temel eserlerine genel bir bakış sağlar. Sosyal ve entelektüel bağlamlara, kavramsal çerçevelere ve yöntemlere ve çağdaş sosyal analize katkılara odaklanılır. Ele alınacak isimler arasında Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Adam Smith, Marx, Weber ve Durkheim bulunmaktadır.

Doğu Avrupa’da sosyal tabakalaşma, eşitsizlik ve devlet sosyalizminden piyasa kapitalizmine geçiş çalışmalarına önemli katkılarda bulunan Macar sosyolog Prof. Iván Szelényi’nin Yale Üniversitesi’nde verdiği 25 dersten oluşan “Modern Sosyal Teorinin Temelleri” dersi.

Dersin Oturumları

Ders 1 Giriş
Ders 2 Hobbes: Otorite, İnsan Hakları ve Toplumsal Düzen
Ders 3 Locke: Eşitlik, Özgürlük, Mülkiyet ve Muhalefet Hakkı
Ders 4 Montesquieu: Güçler Ayrılığı
Ders 5 Rousseau: Halk Egemenliği ve Genel İrade
Ders 6 Doğa Durumu ve Eğitim Üzerine Rousseau
Ders 7 Mill: Faydacılık ve Özgürlük
Ders 8 Smith: Görünmez El
Ders 9 Marx’ın Yabancılaşma Teorisi
Ders 10 Marx’ın Tarihsel Materyalizm Teorisi
Ders 11 Marx’ın Tarihsel Materyalizm Teorisi (devam)
Ders 12 Marx’ın Tarih Teorisi
Ders 13 Marx’ın Sınıf ve Sömürü Teorisi
Ders 14 Güç, Bilgi ve Ahlak Üzerine Nietzsche
Ders 15 Cinsellik ve Uygarlık Üzerine Freud
Ders 16 Protestanlık ve Kapitalizm Üzerine Weber
Ders 17 Weber’in Tahakküm Teorisinin Kavramsal Temelleri
Ders 18 Geleneksel Otorite Üzerine Weber
Ders 19 Karizmatik Otorite Üzerine Weber
Ders 20 Yasal-Rasyonel Otorite Üzerine Weber
Ders 21 Weber’in Sınıf Teorisi
Ders 22 Durkheim ve Toplumsal Dayanışma Türleri
Ders 23 Durkheim’ın Anomi Teorisi
Ders 24 İntihar Üzerine Durkheim
Ders 25 Durkheim ve Toplumsal Gerçekler

Kaynaklar

Durkheim, Émile. The Division of Labor. New York: The Free Press, 1984.

Durkheim, Émile. The Rules of Sociological Method. New York: The Free Press, 1966.

Durkheim, Émile. Suicide. New York: The Free Press, 1951.

Freud, Sigmund. Civilization and Its Discontents. Translated by James Strachey. New York: W.W. Norton, 1961.

Freud, Sigmund. The Ego and Id. New York: W.W. Norton, 1960.

Hobbes, Thomas. Leviathan. Edited by Crawford Brough Macpherson. Penguin Classics, 1985.

Locke, John. “Second Treatise of Government,” in Two Treatises of Government. Edited by Peter Laslett. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Marx, Karl. Capital. Vol. 1. Translated by Samuel Moore and Edward Aveling. Edited by Frederick Engels. Chicago: Charles H. Kerr, 1912.

Marx, Karl. Capital. Vol 3. Translated by Samuel Moore and Edward Aveling. Edited by Frederick Engels. Moscow: Progress Publishers, 1967.

Marx, Karl, and Frederick Engels. Collected Works. Vols. 1, 3, 5, 6. Translated by Richard Dixon et al. New York: International Publishers, 1975-1976.

Marx, Karl. Pre-Capitalist Economic Formations. Translated by Jack Cohen. New York: International Publishers, 1965.

Mill, John Stuart. The Subjection of Women. Edited by Susan Moller Okin. Indianapolis: Hackett Publishing, 1988.

Mill, John Stuart. Utilitarianism, On Liberty. London: Everyman, 1993.

Montesquieu, Charles de. The Spirit of the Laws. Translated and edited by Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller, and Harold Samuel Stone. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Nietzsche, Friedrich. On the Genealogy of Morality. Edited by Keith Ansell-Pearson. Translated by Carol Diethe. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Rousseau, Jean-Jacques. Émile, or On Education. Introduction and translation by Allan Bloom. New York: Basic Books, 1979.

Rousseau, Jean-Jacques. Of the Social Contract, in The Social Contract and Other Later Political Writings. Edited and translated by Victor Gourevitch. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Smith, Adam. The Wealth of Nations. Edited by Edwin Cannan. Chicago: The University of Chicago Press, 1976.

Weber, Max. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. 2 vols. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1968.

Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Translated by Talcott Parsons with a new introduction by Anthony Giddens. New York: Charles Scribner’s Sons, NY, 1958

sosyalbilimler.org’da yayımlanan metin, video ve podcastlerin paylaşıldığı Telegram grubuna katılmak için buraya bakılabilir. Söz konusu grubun, kuruluş nedeni, işleyiş, güvenlik hususu, sorumluluklar ve diğer detaylar için bu sayfa incelenebilir.


sosyalbilimler.org'da yayımlanan çalışmalar ile ve yeni çıkanlar arasından derlenen kitapların yer aldığı haftalık e-posta bültenine ücretsiz abone olmak için bu sayfa incelenebilir.

Telegram Aboneliği


sosyalbilimler.org’da yayımlanan metin, video ve podcastlerin paylaşıldığı Telegram grubuna katılmak için buraya bakılabilir. Söz konusu grubun, kuruluş nedeni, işleyiş, güvenlik hususu, sorumluluklar ve diğer detaylar için bu sayfa incelenebilir.

sosyalbilimler.org’a Katkıda Bulunabilirsiniz.

sosyalbilimler.org'da editörlük yapabilir, kendi yazılarını yayımlayarak blog yazarımız olabilir veya Türkçe literatüre katkı sağlamak amacıyla çevirmenlik yapabilirsin. Mutlaka ilgi alanına yönelik bir görev vardır. sosyalbilimler.org ekibine katılmak için seni buraya alalım!

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.