Sosyal Bilimler | Kayda Değer Akademik Metinler

Sosyal Bilimler

Serbest Düşünce Mekânları #2: Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi - Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Serbest Düşünce Mekânları #2: Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi

sosyalbilimler.org #SerbestDüşünceMekanları başlığı altında, zaman, mekân ve aktörlerden bağımsız olarak, ülke atmosferinden birinci dereceden etkilenen üniversitelerin / akademinin içinde bulunduğu durumu yetersiz gören ve düşüncenin serbest hareketini, akademik, bilimsel, siyasi, sosyal, ahlakî güzergâhlarını izlemek zorunda olmadan, bu kurumların dışında takip edenlerin arayış duraklarını vitrine çıkarmayı hedeflemektedir. Sivil, bağımsız, her türlü konunun tartışma kültürü içinde münazara edilebildiği, gizli bir ajandası olmayan, herhangi bir kişi, kurum, parti veya oluşumun sözcüsü olmayan Serbest Düşünce Mekânları‘nın varlığını önemsiyoruz. sosyalbilimler.org olarak bu mekânların daha çok ve ilgili kitleye ulaşabilmesi için; web sitemiz, sosyal medya kanallarımız ve e-bülten yayınlarımızla bu sürece destek vermek istediğimizi belirtiriz. Bulunduğunuz şehirdeki Serbest Düşünce Mekanları‘nı okur ve takipçilerimizle buluşturmak isterseniz editor@sosyalbilimler.org adresine mail atabilirsiniz.


Neoliberalizm 1970’li yıllardan itibaren dalga dalga hayatımızın her alanına sokulmaya, yaşamı ve dünyayı algılama biçimlerimizi değiştirmeye başlamış; ardından da siyasetin ilerlemeci kolunu hantallaştırmış ve toplumsal muhalefeti alternatifsizliğe hapsetmiştir. Bu alternatifsizliğin yarattığı inançsızlık hali, dünyada ve Türkiye’de 2008 yılından itibaren boy gösteren “occupy” hareketleri ve onun kurucu öznesi gençler tarafından büyük bir sarsıntıya uğratılmıştır. Bununla birlikte gerçekleşen bu büyük sarsıntıya karşın herhangi bir alternatif projesi bulunmayan demokrasi ve özgürlük arayışındaki bu kitleler, ne yazık ki içinde yaşadıkları ulus devletlerin daha fazla otoriterleşmesi sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Mevcut sistem içerisinde bulunan siyasal partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve demokratik kitle örgütlerinin içinde bulunulan duruma bir alternatif üretemeyecek kadar yabancılaştığı ve sisteme entegre olduğu da bir gerçeklik olarak karşımızda bulunmaktadır. Bu yönüyle gençlerin mevcut kurumlar içerisinde kendilerini bir özne olarak gösterebilmeleri mümkün değildir.

Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi, içinde bulundukları koşullara karşı hareket eden gençlerin hayatın her yerini çevreleyen bu alternatifsizlik dalgasına her alanda alternatif üretebilmek amacıyla 2017 yılında kurduğu, sosyal bilimler ile toplumsal gerçeklik arasındaki sınırları kaldırmayı ve teori-pratik birlikteliğini amaç edinmiş bir sivil toplum kuruluşudur. Bu yönüyle Universus’u oluşturan gençlerin ilk gayesi sivil toplum içerisinde kendi özneliklerine yönelik olarak amaçlarını gerçekleştirebilecekleri bir alan yaratmak olmuştur. Bu alanda farklı tikelliklere sahip gençler birlikte eyleyerek ortak bir amaç inşasında bulunmayı hedeflemektedirler.

Universus demokrasi, barış, adalet, eşitlik, dayanışma ve doğaya saygı ilkelerini benimsemiş, sivil toplumda özneleşme arzusundaki genç bireylerin öncülüğünde kurulmuştur. İnsan hak ve özgürlükleri temelinde, sivil ve siyasal toplumda cinsiyet eşitsizliği ve gerontokrasiyle mücadele etmeyi; çoğulcu, özgürlükçü bir kültürün oluşturulmasını ve her alanda bu demokrasi kültürünün yerleştirilmesini amaçlamaktadır. Universus yaptığı çalışmalarda genç araştırmacıları, gençlik örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını, aktivistleri ve akademiyi eşitlikçi ve kolektif bir yapıda bir araya getirmekte; bir araya getirdiği bu öznelerle üretimin ve yeniliğin arasında, iletişim ve iş birliği içinde toplumsal ortak paydayı oluşturmak adına birikim stratejisi izlemektedir.

Universus; bu hedefler ve iddialar doğrultusunda bugüne değin üç ayrı koordinatörlük bünyesinde Felsefe Atölyesi, Marksizm Atölyesi, Alternatif Ekonomi Atölyesi, Spinoza Atölyesi, Deniz Kabuğu Günleri, Agora Ortadoğu Etütleri, Agora Seçim Minderi ve Sineversus Sinema Günleri etkinliklerini gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen her etkinlik konsepti birbirinden farklı ve biriciktir. Bununla birlikte birbirleriyle benzer bir zeminde, benzer bir işlev ve amaç taşımaktadır: Sivil ve siyasal toplumda gençlerin özneleşmeleri ve alternatifi inşa etmeleri.

Gençlerin özneleşebilmesi için Universus kendisini bir amaç olarak değil bir araç olarak sunmaktadır. Bu araçsallık öğretici ile öğrenciyi mevcut toplumsal hiyerarşilerden kopararak aynı düzleme getirebilmektir. Bu düzlemler farklı etkinliklerde farklı isteklere yönelik olarak yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Aynı şekilde etkinliklerin kurgulanışı da kurumun istekleri doğrultusunda değil, kurum içerisindeki farklı tikelliklerin taleplerine göre oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda Universus, iktidarı ortaya bırakıyor ve bir şey yapma iddiasında olan paydaşlar o iktidardan gidip paylarını alıyorlar ve bir şey gerçekleştiriyorlar. Bu kimi zaman bir şiir söyleşisi, kimi zaman bir felsefe oturumu olabiliyor ya da bir siyasal toplantı halinde kendini gösterebiliyor. Bu yolla paydaşlar hem arzu edilen amaçlar doğrultusunda etkinliklerini hem de süreç içerisinde özneleşerek kendilerini gerçekleştiriyorlar.

***

Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi

sosyalbilimler.org’da yayımlanan metin, video ve podcastlerin paylaşıldığı Telegram grubuna katılmak için buraya bakılabilir. Söz konusu grubun, kuruluş nedeni, işleyiş, güvenlik hususu, sorumluluklar ve diğer detaylar için bu sayfa incelenebilir.


sosyalbilimler.org'da yayımlanan çalışmalar ile ve yeni çıkanlar arasından derlenen kitapların yer aldığı haftalık e-posta bültenine ücretsiz abone olmak için bu sayfa incelenebilir.

Telegram Aboneliği


sosyalbilimler.org’da yayımlanan metin, video ve podcastlerin paylaşıldığı Telegram grubuna katılmak için buraya bakılabilir. Söz konusu grubun, kuruluş nedeni, işleyiş, güvenlik hususu, sorumluluklar ve diğer detaylar için bu sayfa incelenebilir.

sosyalbilimler.org’a Katkıda Bulunabilirsiniz.

sosyalbilimler.org'da editörlük yapabilir, kendi yazılarını yayımlayarak blog yazarımız olabilir veya Türkçe literatüre katkı sağlamak amacıyla çevirmenlik yapabilirsin. Mutlaka ilgi alanına yönelik bir görev vardır. sosyalbilimler.org ekibine katılmak için seni buraya alalım!

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.