Sosyal Bilimler | Kayda Değer Akademik Metinler

Sosyal Bilimler

Beş Adımdan Fazlası: Kendi Kendine Yardım Uygulamaları - Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Beş Adımdan Fazlası: Kendi Kendine Yardım Uygulamaları

Kendi kendine yardım uygulamalarından bibliyoterapi, bireyin işlevsel olmayan inançlarının yeniden yapılandırmak ve değişim için motivasyonunu güçlendirmek için belli danışan gruplarına makale, broşür ve kitap okuma ödevlerinin verilmesini içeren bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. Bibliyoterapi uygulamaları, psikoterapi maliyetlerini düşürmesi, bireye kendi hızında ilerleyebilme fırsatı vermesi ve bağımsızlık duygusunu arttırması, psikiyatrik tanı gruplarının stigmatik yönü ile yarattığı psikolojik baskının önüne geçilmesini ve bireyin problemi hakkında yardım almasına olanak sağlaması gibi nedenlerle son yıllarda psikososyal yaklaşımlarda etkili bir yardımcı yöntem olarak benimsenmektedir. Ancak kişisel gelişime katkı sağlayan bu tür kitaplar arasında,  bilimsel niteliği olmayan ve  “5 Adımda Öfkenizin Üstesinden Gelin”,  “4 Adımda İyi Bir Eş Olmanın Anahtarı” gibi gerçekçi olmayan vaatler sunan, zarar verebilecek türde olanları da söz konusudur. Kişisel gelişimleri adına okurların doğru kaynaklara ulaşabilmesi için bilimsel niteliği olan ve alanında uzman kişiler tarafından kaleme alınmış, çoğu Türk Psikologlar Derneği ve Psikonet yayınlarından çıkmış, bazıları ise Türkçe’ye çevrilmiş olan kendi kendine yardım kitaplarını bir araya getirdik. Listelenen kitaplar, düşüncedeki olumsuz örüntüleri değiştirerek kısa ya da uzun süreli pek çok psikolojik sorunun üstesinden gelmeye yardımcı olmada uluslararası düzeyde temel bir yöntem olarak kabul edilmiş Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımını içermektedir.

Hazırlayan Sıla Derin
Sosyal Bilimler Platformu Psikoloji Editörü
s.derin@sosyalbilimler.org


Evinizdeki Terapist / Altın Kitaplar

Bu kitap, bireylerin baş etmekte zorlandığı duygular hissetmesine ve işlevsel olmayan davranışlar sergilemesine yol açan düşüncelerini daha gerçekçi bir biçimde yeniden yapılandırmasına ilişkin yöntemler sunmaktadır.

 • Eser Adı: Evinizdeki Terapist, Düşüncelerinizi Değiştirecek Duygularınıza Hâkim Olmanın Yolları
 • Yazar: Dennis Greenberger & Christine A. Padesky
 • Çevirmen: Zeynep Armay
 • Yayınevi ve Yayım Yılı: Altın Kitaplar – 2007
 • Sayfa Sayısı: 352
 • ISBN: 9789752108110

Sorunlarımı Çözebilirim / Türk Psikologlar Derneği Yayınları

Bu kitapta, her bireyin günlük yaşamda karşılaşılabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği yöntem ve stratejiler aktarılmaktadır. Kitapta önerilen yöntem ve stratejilerin, ancak bireyin sorunlarını çözmeye yönelik motivasyonunu ile uygulamaya daha etkili bir şekilde geçirilebileceği hatırlatılmaktadır.

 • Eser Adı: Sorunlarımı Çözebilirim, Sorun Çözme El Kitabı
 • Yazar: Mehmet Eskin
 • Yayınevi ve Yayım Yılı: Türk Psikologlar Derneği Yayınları – 2015
 • Sayfa Sayısı: 28
 • ISBN: 9789756761250

Hayatı Yeniden Keşfedin / Psikonet Yayınları

Bu kitap, yeterince doyum sağlayamadıkları ilişkileri sürdüren, sürekli kaygılı hisseden, değersizlik duyguları ile mücadele eden bireylere, onları bir kısır döngü içinde tutan ve işlevsel olmayan düşüncelerini fark etme imkanı sunmakta ve bu düşüncelerin ortaya çıkardığı zorlu durumlar ile baş etme yollarını tanıtarak daha doyurucu bir hayata ulaşmanın yollarını yeniden keşfetme fırsatı vermektedir.

 • Eser Adı: Hayatı Yeniden Keşfedin / Daha Cesur, Üretken ve Doyumlu Bir Hayat İçin Gerekli Araçlar
 • Yazar: Jeffery E. Young & Janet Klosko
 • Çeviri Editörleri: Alp Karaosmanoğlu & Esra Tuncer
 • Yayınevi ve Yayım Yılı: Psikonet Yayınları – 2015
 • Sayfa Sayısı: 456
 • ISBN: 9789759893743

Stresle Başa Çıkma /  Türk Psikologlar Derneği Yayınları

Bu kitap, hemen hemen her bireyin hayatının belli dönemlerinde sağlıklı bir mücadele vermekte zorlandığı ve başa çıkamadığı streslerin biriken ve yoğunlaşan etkilerinin normal bir sonucu olarak ortaya çıkan bazı fizyolojik (bedensel), psikolojik ve davranışsal sonuçlar hakkında farkındalık kazandırmakta ve bu sonuçlar ile başa çıkmada kullanılabilecek yöntemler sunmaktadır.

 • Eser Adı: Stresle Başa Çıkma, Olumlu Bir Yaklaşım
 • Editör: Nesrin Hisli Şahin
 • Yayınevi ve Yayım Yılı: Türk Psikologlar Derneği Yayınları – 2010
 • Sayfa Sayısı: 154
 • ISBN: 9759576023

Öfke Dansı / Varlık Yayınları

Öfkenin ortaya çıkmasında ve sürdürülmesinde rolü olan etkenler üzerinde duran bu kitap, kişilerarası ilişkilerde uzun vadede anlamlı değişikliklere olanak tanıyan stratejiler sunmaktadır.  Özellikle öfkesini gösterdiğinde toplum tarafından olumsuz nitelendirmelere maruz kalan kadınlar için, işlevselliğini yitirmiş yakın ilişki tarzlarını değiştirmede bir rehber niteliğinde.

 • Eser Adı: Öfke Dansı
 • Yazar:  Harriet Lerner
 • Çevirmen: Sinem Gül
 • Yayınevi ve Yayım Yılı: Varlık Yayınları – 2016
 • Sayfa Sayısı: 199
 • ISBN: 9789754341676

Özgüveni Keşfedin / Psikonet Yayınları

Bu kitap, bireylerin özgüven duygusu ve benlik kavramı ile ilgili yeni bilgiler edinerek, olumsuz kendilik algılarının yaşamlarında oluşturduğu kısır döngüyü kırmalarına ve her yönü ile kendilerini kabul etmesiyi öğrenerek yaşamlarını daha olumlu doğrultuda değiştirmelerine yardımcı yöntemler sunmaktadır.

 • Eser Adı: Özgüveni Keşfedin, Bilişsel Davranışçı Teknikleri Kullanan Bir Kendine Yardım Rehberi
 • Yazar: Melanie Fennell
 • Çevirmen: Nihan Azizlerli & Miray Şaşıoğlu
 • Yayınevi ve Yayım Yılı: Psikonet Yayınları – 2015
 • Sayfa Sayısı: 304
 • ISBN: 9789759693756

Aşk Asla Yetmez / Türk Psikologlar Derneği Yayınları

Bu kitap, eşler arasındaki iletişim sorunları ve çatışmaların çözümünde, pek çok psikolojik sorunun çözümüne yönelik günümüzde yaygın ve etkili bir yaklaşım olarak benimsenen ve dünya genelinde pek çok ruh sağlığı profesyoneli tarafından kullanılan bilişsel terapi yaklaşımlarının yardımcı yöntemlerini önermektedir.

 • Eser Adı: Aşk Asla Yetmez, “Eşler ilişkilerinde yanlış anlamaları, çatışmaları ve ilişki sorunlarını çözmek için bilişsel terapi yoluyla neler yapabilir?”
 • Yazar: Aaron T. Beck
 • Çeviri Editörü: Nedret Öztan
 • Yayınevi ve Yayım Yılı: Türk Psikologlar Derneği Yayınları – 2011
 • Sayfa Sayısı: 350
 • ISBN: 9789756761120

İlişkiler / Psikonet Yayınları

Romantik ilişki süreçlerini inceleyen bu kitap, ilişkilerde sıklıkla karşılaşınlan sorunları, gündeme gelen çatışmaları ve sorunların bir kısır döngü halini almasında etkili olan nedenleri ele almakta ve etkili başa çıkma yöntemleri sunmaktadır.

 • Eser Adı: İlişkiler: Başlatmak, Sürdürmek, Bitirmek
 • Yazarlar: Alp Karaosmanoğlu, Miray Şaşıoğlu, Nihan Azizlerli
 • Yayınevi ve Yayım Yılı: Psikonet Yayınları – 2016
 • Sayfa Sayısı: 76
 • ISBN: 9786058547193

Narsistle Ateşkes / Psikonet Yayınları

Bu kitap, kişisel ya da profesyonel ortamlarda iletişim kurmakta zorlanılan, diğerlerinin ihtiyaçlarını yok sayarak ve benmerkezci tutumlar sergileyerek duyguların incinmesine neden olan bireylerin, bu tarz davranışlarının nedenlerini empatik bir yaklaşımla anlama ve öngörme becerilerini geliştirme imkanı vermektedir. Böylelikle okurlar, bu tarz davranışlar sergileyen bireylerin, öfkesini tetiklemeden işlevsel bir şekilde iletişim kurmanın, kendilerini anlatmanın ve ihtiyaçlarını karşılamanın yollarına dair alternatif bir bakış açısı edinme fırsatı bulacaklardır.

 • Eser Adı: Narsistle Ateşkes, Benmerkezci Biriyle Ayakta Kalma ve Gelişme
 • Yazar: Wendy T. Behary
 • Çevirmenler: Melis Caner, Nihan Azizlerli
 • Yayınevi ve Yayım Yılı: Psikonet Yayınları – 2014
 • Sayfa Sayısı: 176
 • ISBN: 9786058547124

İyi Hissetmek / Psikonet Yayınları

Okuyucuya “İyi Hissetmek, iyi hissettiriyor” diye seslenen bu kitapta, kaygı, suçluluk, karamsarlık, erteleme davranışları, düşük benlik saygısı ve depresyon ile sürekli ilaç kullanımına gerek kalmadan başa çıkmayı ve hayata daha olumlu bakabilmeyi sağlayacak, bilimsel olarak etkililiği kanıtlanmış yöntemler sunulmaktadır.

 • Eser Adı: İyi Hissetmek: Yeni Duygudurum Tedavisi
 • Yazar: David Burns
 • Çevirmenler: Gönül Acar, İrem Erdem Atak, Özlem Mestçioğlu,  Esra Tuncer
 • Yayınevi ve Yayım Yılı: Psikonet Yayınları – 2014
 • Sayfa Sayısı: 408
 • ISBN: 9789759893729

Takıntılarla Başa Çıkma / Psikonet Yayınları

Bu kitapta, “Ya bir kazaya sebep olursam?”, “Ya sevdiğim birine zarar verirsem?” gibi zaman zaman çoğu bireyin zihninden geçebilecek takıntılı düşüncelerin hangi nedenlerle zihinden çıkarılmakta zorlanıldığı aktarılmakta ve bu tür düşünceleri sağlıklı bir şekilde kontrol edebilme sürecinde ruh sağlığı profesyonellerinin kullandıkları yöntemler sunulmaktadır.

 • Eser Adı: Takıntılarla Başa Çıkma: Obsesif Kompulsif Bozukluğunuzu Kontrol Altına Almanın Yolları
 • Yazar: Christine Purdon & David A. Clark
 • Çevirmenler: Aylin Gündoğdu & Pınar İşçen
 • Yayınevi ve Yayım Yılı: Psikonet Yayınları – 2013
 • Sayfa Sayısı: 189
 • ISBN: 9789759893767

Eyvah! Kötü Bir Şey Olacak / Psikonet Yayınları

Bu kitap, “Eyvah!” ile başlayan ve evhamı ortaya çıkaran düşünceler ile sağlıklı bir şekilde baş edebilmek ve bu düşünceleri şekillendiren vicdan karşısında sınırları koruyabilmek için etkili yöntemler sunmaktadır.

Kitapta, evhamı ortaya çıkaran düşünce kalıplarını, vicdan karşısında sınırlarımızı koruma tekniklerini ve bu sorunların altında yatan Adaleti Sindirme kavramını bulacaksınız.

 • Eser Adı: Eyvah! Kötü Bir Şey Olacak / Endişe Kıskacı: Evham ve Vicdan
 • Yazar: Alp Karaosmanoğlu
 • Yayınevi ve Yayım Yılı: Psikonet Yayınları – 2016
 • Sayfa Sayısı: 184
 • ISBN: 9786058336810

İçimdeki Rehber / Psikonet Yayınları

Bu kitap, sevgiyi, anlayışı hoşgörüyü, kabullenmeyi başkalarında değil, bireyin kendi içinde araması gerektiği bir yolculuğa davet etmektedir. Bu yolculuk, bireyin hayatında kendi rehberi olması sanatını öğrenmesi ve bir ömür boyu mutsuzluğa mahkum olmamanın yollarını yine kendinin rehberliğinde bulması fırsatı sunmaktadır.

 • Eser Adı: İçimdeki Rehber, Öykülerle Psikoterapi
 • Yazar: Sümer Öztanrıöver
 • Yayınevi ve Yayım Yılı: Psikonet Yayınları – 2013
 • Sayfa Sayısı: 216
 • ISBN: 9789759893798

Travma Sonrası Psikolojik Tepkileri Anlamak / Psikonet Yayınları

Travmaya uğramış bireyler ve ailelerine yönelik bir rehber niteliğinde olan bu kitap ile,  travmatik deneyimin sonuçlarını anlamada ve olumsuz etkilerinin devam ederek bir kısır döngü haline gelmesinde payı olan yüzleşmekten kaçınma davranışı yerine daha sağlıklı baş etme yöntemlerini öğrenmede bireylere yardımcı olmak hedeflenmektedir.

 • Eser Adı: Travma Sonrası Psikolojik Tepkileri Anlamak, Travmaya Uğrayanlar ve Aileleri İçin Rehber
 • Yazar: Claudia Herbert
 • Çevirmenler: Nihan Azizlerli & Remzi Güneş
 • Yayınevi ve Yayım Yılı: Psikonet Yayınları – 2016
 • Sayfa Sayısı: 72
 • ISBN: 9786058336803

sosyalbilimler.org’da yayımlanan metin, video ve podcastlerin paylaşıldığı Telegram grubuna katılmak için buraya bakılabilir. Söz konusu grubun, kuruluş nedeni, işleyiş, güvenlik hususu, sorumluluklar ve diğer detaylar için bu sayfa incelenebilir.


sosyalbilimler.org'da yayımlanan çalışmalar ile ve yeni çıkanlar arasından derlenen kitapların yer aldığı haftalık e-posta bültenine ücretsiz abone olmak için bu sayfa incelenebilir.

Telegram Aboneliği


sosyalbilimler.org’da yayımlanan metin, video ve podcastlerin paylaşıldığı Telegram grubuna katılmak için buraya bakılabilir. Söz konusu grubun, kuruluş nedeni, işleyiş, güvenlik hususu, sorumluluklar ve diğer detaylar için bu sayfa incelenebilir.

sosyalbilimler.org’a Katkıda Bulunabilirsiniz.

sosyalbilimler.org'da editörlük yapabilir, kendi yazılarını yayımlayarak blog yazarımız olabilir veya Türkçe literatüre katkı sağlamak amacıyla çevirmenlik yapabilirsin. Mutlaka ilgi alanına yönelik bir görev vardır. sosyalbilimler.org ekibine katılmak için seni buraya alalım!

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.