Sosyal Bilimler

Kitap Tanıtım / İnceleme arşivleri | Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Platon’da Varlık ve Yasa

Platon’da Varlık ve Yasa başlığı, varlık ve yasa kavramları arasında ilk bakışta görülemeyebilecek ilişki sebebiyle kimi okuru endişelendirebilir. Ancak sözgelimi yasa ile hukuk arasında kurulacak...

Hukuku Sinemada Görmek

Hukuk kuramına ilişkin sorunlar, salt hukukçuları ilgilendiren uzmanlık gerektiren teknik sorunlar değil elbette. Gündelik yaşamımızı doğrudan etkileyen onlarca durum, biz farkında olmadan bu alana ilişkin...

Hukukun Belirlenmiş Alanı

Felsefenin üzerinde uzlaşıma varılması en muhtemel tanımı, bu uğraş alanının kavram inşasıyla ayırtedilebilirliği üzerinden gerçekleştirilen nitelendirmede yatmaktadır. Başka deyişle felsefe, tutarlı ve...

Ceza Hukuku Felsefesine Katkı: Radbruch Formülü

Alman filozof ve ceza hukukçusu Gustav Lambert Radbruch (1878-1949), Hitler rejiminin ceza hukuku yoluyla tasfiye edilmesi sürecinde, yirminci yüzyılın en etkili tezi addedilen Radbruch Formülü’nü ortaya...

İstanbul 2023, Neye ve Kime Rağmen?

“Hedef 2023” sloganı, AK Parti’nin Cumhuriyet’in 100. yıldönümüne kadar 21 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde iktidarda kalma ve bu sürenin sonunda da Türkiye’yi, kentlerini ve rejiminin kurucu niteliklerini...

Kategori:Kitap Tanıtım / İnceleme

Bu kategoride kitap ve dergi tanıtımları, onlar hakkında hazırlanmış çalışmalar ve kritikler bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.