Sosyal Bilimler

Kitap Tanıtım / İnceleme arşivleri | Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Samir Amin: Dinî Yorumların Esnekliği

Modernite, insanların geçmiş dönemlerin geleneksel sosyal belirleyiciliklerinin zincirinden kurtulma isteğine dayanır. Bu özgürleşme de her düzeyde -ailede, üretimin ve yaşamın ger­çekleştiği toplumda...

Halim ile Selim: Tanrılar ve Dinler Üzerine Bir Tartışma

Zorlu cezaevi koşullarında yazılmış olan bu kitapta Nişanyan tanrı(lar)ın varlığını, ateizmi, ahlakın dini temellerini, akıl ve inanç ilişkisini, çağdaş dünyada dinlerin geleceğini, herkesin anlayacağı duru...

Hayvan ile Züppe Arasında Çin Halkı

Alexandre Kojève için “hayvanlık” Birleşik Amerikalıya, “züppelik” ise Japonlara ait vasıflardır. Bu ikisi de insanlığın farklı vektörlerde reddedilmesi üzerine temellenir. Birisi insanın bozulmuş doğasından...

Anlatılan Senin Hikâyendir: “Bu Ülkeden Gitmek”

Mübadele, kırdan kente göç, işçi göçü, çevre ülkelerde devrim ve savaş sonrası yaşanan göçlerin hikayeleri, bize Anadolu coğrafyasının göç üzerine kurulu olduğunu anlatıyor. Ancak yine de Batı’da disipliner...

Yengeç Konserveleme Gemisi’nin Söyledikleri

Kobayaşi Takici’nin romanı Yengeç Konserveleme Gemisi, tekrar tekrar “hortlayan” bir hayaleti hatırlatıyor. Roman, yengeç konserveleme gemisi denilen, fabrika-gemilerde çalışan işçilerin, balıkçıların...

Kategori:Kitap Tanıtım / İnceleme

Bu kategoride kitap ve dergi tanıtımları, onlar hakkında hazırlanmış çalışmalar ve kritikler bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.