Sosyal Bilimler | Kayda Değer Akademik Metinler

Sosyal Bilimler

Pierre Bourdieu’nun Türkçe’ye Kazandırılan Kitapları - Sayfa 9 / 19 - Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Pierre Bourdieu’nun Türkçe’ye Kazandırılan Kitapları

Eril Tahakküm / Bağlam Yayıncılık

“Kadınlara, küçük işbirliği ve dayanışma gruplarına özgü içedönük başkaldırının cazibesine ters düşen bir siyasi eyleme girişmeleri çağrısında bulunmak, bunlar evde, fabrikada veya işyerindeki gündelik mücadelelerin belirsizliğinde ne kadar gerekli olursa olsun, zannedileceği ve korkulacağı gibi onlara, kendi öncelikleri ve kendi çıkarlarına yabancı hareketlerin içine katılmaları ve bunların içinde boğulmaları pahasına siyasi bir savaşımın sıradan biçim ve kurallarına itirazsız bağlanmaları çağrısında bulunmak anlamına gelmez. Bu çağrı, onların toplumsal hareketin bünyesinde, eşcinsellerle birlikte en başta gelen mağdurları oldukları sembolik ayrımcılığa yönelik başkaldırıdan neşet eden örgütlenmelere yaslanarak kolektif örgütlenme ve eylem biçimleri ile etkili silahlar yaratmak ve dayatmak için çalışmayı bilmelerini dilemektir; ki bunlar da kendi ikincilliklerini ebedileştirmeye katkıda bulunan kurumlan sarsacak güçte, bilhassa sembolik olmalıdır.” — Pierre Bourdieu

“Erkek veya kadın olarak, kavramaya çalıştığımız nesnenin içinde yer alarak, eril düzenin tarihsel yapılarını algılama ve değerlendirmenin bilinçsiz şemaları biçiminde bünyemize katmış durumdayız; bu nedenle de, eril tahakkümü düşünürken, kendileri de tahakkümün ürünü olan düşünme biçimlerine başvurma riskini taşıyoruz. Bu döngüden kurtulmayı umut edebilmemizin tek koşulu, bilimsel nesnelleştirme konusunu nesnelleştirmek için pratik bir strateji geliştirebilmek. Burada benimseyeceğimiz bu strateji “anlama kategorileri”ni -ya da, Durkheim’in isimlendirdiği şekliyle, dünyayı inşa ettiğimiz “sınıflandırma biçimleri”ni (ancak, bu dünyanın ürünleri oldukları için, fark edilmez olmalarına rağmen bunlar da dünyayla uyum içindedir)- araştırmayı amaçlayan transandantal bir düşünme alıştırmasını bir tür laboratuar deneyine dönüştürmekten ibarettir: bu deneyde, hem egzotik hem de aşina, hem yabancı hem de tanıdık özgün bir tarihsel toplumun -Kabil Berberileri- nesnel yapıları ve bilişsel biçimleri etnografik çözümlemesi, erkekmerkezli bilinçdışının kategorilerinin nesnelleştirilmesini harekete geçirmeye yetkin bir sosyo-analiz aracı olarak kullanılacaktır.” — Pierre Bourdieu

  • Eserin Orijinaldeki Telif Tarihi: 1998
  • Türkçe’ye İlk Çevrildiği Tarih: 2015
  • İlk Yayınevi: Bağlam Yayıncılık
  • Çevirmen:  Bediz Yılmaz

sosyalbilimler.org’da yayımlanan metin, video ve podcastlerin paylaşıldığı Telegram grubuna katılmak için buraya bakılabilir. Söz konusu grubun, kuruluş nedeni, işleyiş, güvenlik hususu, sorumluluklar ve diğer detaylar için bu sayfa incelenebilir.


sosyalbilimler.org'da yayımlanan çalışmalar ile ve yeni çıkanlar arasından derlenen kitapların yer aldığı haftalık e-posta bültenine ücretsiz abone olmak için bu sayfa incelenebilir.

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.