Sosyal Bilimler | Kayda Değer Akademik Metinler

Sosyal Bilimler

Haziran 2016 | Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Arşiv:Haziran 2016

Arınma: Meşrulaştırılmış Cinayetin Anatomisi

2010’ların sonlarına doğru, “Amerika’nın Yeni Kurucu Babaları” yeni bir totaliter rejim ve amansız bir polis devlet düzeni getirirler. Ekonomik çöküşü ve yükselen sosyal huzursuzluğu takiben, 2017’de, Birleşik Devletler’in 28. Anayasası kabul...

Tez Nasıl Okunmaz?

— HOCALAR KIZMASIN! — Tez yazma süreci dünyanın her köşesinde öğrenciler için adeta bir kabus gibidir. Hatta bazı yerlerde danışman ve jürideki hocalar için bile küçük çaplı bir sendroma neden olabiliyor. Fakat bizde olduğu gibi bazı ülkelerde...

Fotoğrafta Sosyolojik Göz: İstanbul’da Bekar Odaları

Bu sunuş fotoğraf ve sosyoloji arasında eş zamanlı bir ilişki kurmaya çalışıyor. Bu ilişkiyi kurmaya çalışırken ne sosyolojik veri alma yöntemlerine bir katkıda bulunma iddiasındadır ne de fotoğrafın kendi içinde barındırdığı estetik tartışmalarına...

Demokrasi ve Otokrasi Arasında Seçim

Parlamento da bir sözcüktür ve içi sonsuz biçimde doldurulabilir. Aslolan, bu cevapları ararken, mümeyyiz olmayan bir topluluğun karar verici önder, büyük adam, kurtarıcı, başkan vb. saplantısına karşı ilkesel olarak çokluğu seçmek, azınlığın ya da...

Suç ve Suçluluk Üzerine Sosyolojik Teoriler

GİRİŞ 20. yüzyılın ilk yarısından başlayarak, suçun nedenleriyle ilgili kuramlar, insan davranışlarının biyolojik ve psikolojik sebeplerinden, gecekondu mahallesi yaşamını ve bütünüyle toplumu ele alan sosyal çevre açıklamalarına doğru evrildi...

Feminizm Tartışmalarına Postmodern Yorumlar

Türkiye’de feminizm üzerine sürdürülen tartışmaların halen olması gereken yerden çok uzakta olduğunu düşünüyorum. Birkaç yazar, akademisyen ve kadın çalışmaları kürsüsü dışında, teorik zeminde temellenen ve “düşünce” üreten bir feminizm tartışması...

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.