Sosyal Bilimler | Kayda Değer Akademik Metinler

Sosyal Bilimler

Sempozyum Programı - Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Sempozyum Programı

Son Güncelleme
15 Mayıs 2017 – 01:15


PDF olarak indirin

Onur Konuğu: Hilmi Yavuz


I. GÜN / 19 MAYIS CUMA
09:00 | Hilmi Yavuz – Sempozyum Onur Konuğu


09:15 | Talha Dereci – Açış Konuşması / sosyalbilimler.org Kurucu & Genel Yayın Yönetmeni


09:30 | Duygu Tanış Zaferoğlu – Açış Konuşması / Ayrıntı Dergi Yayın Kurulu Üyesi


09:45 |  Fuat Güllüpınar, Neriman Açıkalın – Maduniyet, Kimliksizlik ve Yabancılık Deneyimlerinin Yitik Özneleri: Mersin’de Romanlara Bauman Sosyolojisiyle Bakmak


10:00 | Hüseyin Günal – Holokost Modernliğin Mantıksal Sonucu mu: Bauman’ın Tezine Eleştiriler


COFFEE BREAK (10:15 – 10:30)


10:30 | Esra İnce Özer – Sosyal Medya Özgürleştiriyor mu? Bauman’ın Özgürlük Analizi ve Türkiye Örneği


10:45 | Alper Aslan – Akışkan Örgütlenmeye “Turist” Gibi Bakmak


11:00 | Rukiye Kaya – Akışkan Modern Dünyada Bir Hayat Stratejisi Olarak “Hareketlilik”


11:15 | Fuat Man – 21. Yüzyıl Çalışma İlişkilerini Bauman Kavramlarıyla Okumak


11:30 | Cemal İyem, Emel İslamoğlu, Burcu İyem – Küresel Futbol Endüstrisinin Toplumsal Etkileri: Bauman Bağlamında Bir Değerlendirme


11:45 | Mahbube Gündoğan – Zygmunt Bauman’ın Güvenlik-Özgürlük Kavramsallaştırmaları Işığında Türkiye’de Kürt Çözüm Süreci İncelemesi


ÖĞLE YEMEĞİ (12:00 – 13:15)


13:15 | Mutellip Iqbal – Ölüm ve Ötesi: Ayakta Kalmamızı Yeniden Tanımlamak


13:30 | Özlem Öztopcu – Türedilerin ve Paryaların Müzesinden Turistlerin ve Aylakların Müzesine: Bauman’ın Görüşleri Işığında Kent Müzeciliğine Bakmak


13:45 | Sinem Utanır – Bauman Düşüncesinde Genç Tüketicilerin Alışveriş Merkezleri Algısı Üzerine: Ankara Örneği


14:00 | Mehmet E. Şimşek – Akışkan Dünyada Etiğe Bakış: Postmodern Etik


14:15 | Kadir Şahin – Güvensiz Dünyada Bir Belirsizlik Faktörü Olarak Yabancı Korkusu: İstanbul’daki Kapalı Yerleşimler Üzerinden Bir Değerlendirme


14:30 | İbrahim Yücedağ – Panoptikon’dan Sinoptikon’a Skopofilik Bireyler


COFFEE BREAK (14:45 – 15:00)


15:00 | Nur Manolya Şen Çatalkaya – “Panoptik” ve “Ban-Optik” Gözetimi Bauman Okumalarıyla Anlamak, Eskişehir İli Örneği


15:15 | Talha Dereci – Mahremiyetin Yitimini Kabullenmek: Cezbedici Bir Durum Olarak Akışkan Gözetim


15:30 | Merve Okkalı, Sümeyye Kara – Akışkan Modernitede Kimliğin Zaman – Mekan ile İlişkisi Üzerine


15:45 |  Hakan Erkılıç – Sinema için Akışkan Teori Olabilir mi? Bauman’ın İzinde Sinema Teorisinin Çoğullaşması


16:00 |  Gülay Danışan – Modern Toplumsal Yapıda Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Uygulanan Bireylerin Kendilerine ve Tedavi Sürecine Yönelik Sosyolojik ve Psikolojik Algısı


16:15 | Simge Özselçuk – Zygmunt Bauman Sosyolojisinde “Yabancı” Sosyal Tipinin İletişimsel Boyutu: Sosyolojik Düşünmede “Sorumluluk” ve “Hoşgörü”


16:30 | Hatice Merve Manap – Sahte Entelektüel: Uyuşturma Aracı Olarak Edebi Alanın Kullanımı


II. GÜN / 20 MAYIS CUMARTESİ
09:00 | Mesut Hazır – Bir Bauman Sosyolojisinden Söz Edilebilir mi?


09:15 | Hüseyin Köse – Akışkan Bir Dünyada İletişim: Toplumsal İlişkilerde Sürekli Bağların ve Bağlılık Duygusunun Sonu


09:30 | Ruzica Cacanoska – The Presence of Zygmunt Bаuman in the Curriculum of the First Cycle at Five Balkan Universities


09:45 | Ahu Tunçel – Tüketici Formunda “Özgürlük” (!) ve Çürümüş Siyaset


10:00 | Adem Asalıoğlu –  Doğu-Batı Özgürlük Anlayışının Oluşumunda Felsefi Bakış Açılarının Etkisi


COFFEE BREAK (10:15 – 10:30)


10:30 | Salih Tiryaki, Emre Vadi Balcı, Melis Karakuş – Sosyal Medyadaki Fotoğraflara Yönelik Gözetim ve Mahremiyet Farkındalığı: Üniversite Öğrencileri Örneği


10:45 | Sebile Başok Diş – Bauman Düşüncesinde Ahlakta Müphemlik


11:00 | Doğa Başer, Huriye İrem Kalaycı Kırlıoğlu, Mehmet Kırlıoğlu – Empati Kavramına Bauman Perspektifinden Bir Bakış


11:15 | Beris Artan Özoran, Aytuğ Mermer – Bauman gibi Düşünmek: Wellness ile Ölümün Yapısökümü


11:30 | Güncel Önkal – Ahlaksız Toplum, Kuşatılmışlık ve Kutuplaşma


11:45 | Özgür Taburoğlu – Modern-Sonrasının Vicdanı: Temel ve Karmaşık Yüklemler


ÖĞLE YEMEĞİ (12:00 – 13:15)


13:15 | Merih Taşkaya – Kadın Mücadelesinde Katılımcı Kadınların Özgürlük Algısının Bauman’ın Özgürlük Yaklaşımı Çerçevesinde Değerlendirilmesi: “Kadınlar Tiyatroyla Buluşuyor” Projesi Örneğinde


13:30 | Tevfik Kalkan – Bauman Perspektifinden Küreselleşme ve Özgürlük


13:45 | Uğur Zeynep Güven – Liquid Surveillance on Musical and Cultural Preferences: The New Strategies of Self-Presentation on Social Media


14:00 | İsmail Cem Feridunoğlu – Zygmunt Bauman Metinlerinde Sosyal Medya ve Özgürlük Olgusu


14:15 | Ayşe Sıdıka Oktay – Zygmunt Bauman’ın Modern Ahlâk Eleştirisi ve Postmodern Ahlâk Kuramı


14:30 | Merve Güven- Zygmunt Bauman ve Postmodern Estetik


COFFEE BREAK (14:45 – 15:00)


15:00 | Ebru Açık Turğuter – Modernite Karşısında Entelektüel Konum Alışlar: Bauman ve Habermas Açısından Modernite


15:15 | Akın Deveci, Deniz Özay – Müphem Dünyada Yeni Kabile Biçimi Olarak Taraftarlık ve Taraftarlık Aidiyetinde Mekanın Rolü: Kocaelispor Taraftarı ve İzmit İsmetpaşa Stadyumu Örneği


15:30 | Serkan Biçer, Teyyibe Pınar Akbalık – Bauman Çerçevesinde Postmodernizm ve Kimlik Açısından Black Mirror Dizisinin (Nosedive) Analizi


15:45 | Artun Avcı – Bauman Düşüncesinde Her Zaman Erişime Açık Olmak


16:00 | Mustafa Zengin – Zygmunt Bauman Düşüncesinde Milliyetçilik


16:15 | Mirace Karaca Evren – Habermas’ın Burjuva Kamusallığı Bauman’ın Tüketim Toplumuna Nasıl Dönüştü?


16:30 | Ahmet Talimciler – Parlak Yıldızlar: Şöhretlerin Dayanılmaz Cazibesi


III. GÜN / 21 MAYIS PAZAR
09:00 | Emre Öztürk – ‘Yer Değiştirmiyoruz, Yer Yitiriyoruz’: Bauman’ın Akışkan Modernliğinde Mülteciler ve Mültecilik


09:15 | Tuğba Yazıcı – Zygmunt Bauman ve Hannah Arendt’te Holokaust Üzerine Modernite Vurgusu


09:30 | Sebahattin Emre Dilek, Nur Kulakoğlu Dilek – Bauman’ın Penceresinden Turizmin Diyalektiği


09:45 | Zübeyde Güllüce, Yalçın Burhan Arslan – Modern Bireyin Hastalığı: Müphemlik


10:00 | Veysel Lidar – Bauman Sosyolojisinin Edebi Metinlerdeki Yansımaları


COFFEE BREAK (10:15 – 10:30)


10:30 | M. Oğuzhan Güner – Ölüm Mefhumuna Sine-Sosyolojik Yaklaşmak: Michael Haneke Filmleri Örneği


10:45 | Fahrunnisa Kazan – Güvenlik Krizi Odağında Cemaatler/Sanal Cemaatler: Baumancı Açıdan Bir Yaklaşım


11:00 | Mehmet Kırlıoğlu, Doğa Başer, Huriye İrem Kalaycı Kırlıoğlu – Sosyal Hizmet ve Bauman: Sosyal Adalet


11:15 | Başak Ürkmez – Holokaust Konulu Çizgi Filmlerin Zygmunt Bauman Yaklaşımları Üzerinden Değerlendirilmesi


11:30 | Simge Huyal Genco – The Unignorable Importance of Individual and Collective Moral Responsibility in Genocide Studies


11:45 | Mehmet Ali Açıkgöz – Siyaset Arayışında “Ben”den “Biz”e Yöneliş


12:00 | Murat Tırpan – Sosyal Ağların Akışkan Dünyasında ‘Ben ve Öteki’


12:15 | Caner Özdemir – Küreselleşmeyle Beraber Ortaya Çıkan Göç, Toplumsal Sorunlar ve Aşınan Ulus Devlet


12:30 | Sertaç Timur Demir – Bauman’da Beden Eleştirisi: Akışkan Modernitenin Kırılganlığı Üzerine


12:45 | Anna Karin Jytte Holmqvist – Modernity and Postmodernity in Bauman’s Thoughts


KAPANIŞ

Platin Sponsor
Gümüş Sponsor

sosyalbilimler.org’da yayımlanan metin, video ve podcastlerin paylaşıldığı Telegram grubuna katılmak için buraya bakılabilir. Söz konusu grubun, kuruluş nedeni, işleyiş, güvenlik hususu, sorumluluklar ve diğer detaylar için bu sayfa incelenebilir.


sosyalbilimler.org'da yayımlanan çalışmalar ile ve yeni çıkanlar arasından derlenen kitapların yer aldığı haftalık e-posta bültenine ücretsiz abone olmak için bu sayfa incelenebilir.

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.