Sosyal Bilimler | Kayda Değer Akademik Metinler

Sosyal Bilimler

Sempozyum Programı | Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Sempozyum Programı

Son Güncelleme
15 Mayıs 2017 – 01:15


PDF olarak indirin

Onur Konuğu: Hilmi Yavuz


I. GÜN / 19 MAYIS CUMA
09:00 | Hilmi Yavuz – Sempozyum Onur Konuğu


09:15 | Talha Dereci – Açış Konuşması / sosyalbilimler.org Kurucu & Genel Yayın Yönetmeni


09:30 | Duygu Tanış Zaferoğlu – Açış Konuşması / Ayrıntı Dergi Yayın Kurulu Üyesi


09:45 |  Fuat Güllüpınar, Neriman Açıkalın – Maduniyet, Kimliksizlik ve Yabancılık Deneyimlerinin Yitik Özneleri: Mersin’de Romanlara Bauman Sosyolojisiyle Bakmak


10:00 | Hüseyin Günal – Holokost Modernliğin Mantıksal Sonucu mu: Bauman’ın Tezine Eleştiriler


COFFEE BREAK (10:15 – 10:30)


10:30 | Esra İnce Özer – Sosyal Medya Özgürleştiriyor mu? Bauman’ın Özgürlük Analizi ve Türkiye Örneği


10:45 | Alper Aslan – Akışkan Örgütlenmeye “Turist” Gibi Bakmak


11:00 | Rukiye Kaya – Akışkan Modern Dünyada Bir Hayat Stratejisi Olarak “Hareketlilik”


11:15 | Fuat Man – 21. Yüzyıl Çalışma İlişkilerini Bauman Kavramlarıyla Okumak


11:30 | Cemal İyem, Emel İslamoğlu, Burcu İyem – Küresel Futbol Endüstrisinin Toplumsal Etkileri: Bauman Bağlamında Bir Değerlendirme


11:45 | Mahbube Gündoğan – Zygmunt Bauman’ın Güvenlik-Özgürlük Kavramsallaştırmaları Işığında Türkiye’de Kürt Çözüm Süreci İncelemesi


ÖĞLE YEMEĞİ (12:00 – 13:15)


13:15 | Mutellip Iqbal – Ölüm ve Ötesi: Ayakta Kalmamızı Yeniden Tanımlamak


13:30 | Özlem Öztopcu – Türedilerin ve Paryaların Müzesinden Turistlerin ve Aylakların Müzesine: Bauman’ın Görüşleri Işığında Kent Müzeciliğine Bakmak


13:45 | Sinem Utanır – Bauman Düşüncesinde Genç Tüketicilerin Alışveriş Merkezleri Algısı Üzerine: Ankara Örneği


14:00 | Mehmet E. Şimşek – Akışkan Dünyada Etiğe Bakış: Postmodern Etik


14:15 | Kadir Şahin – Güvensiz Dünyada Bir Belirsizlik Faktörü Olarak Yabancı Korkusu: İstanbul’daki Kapalı Yerleşimler Üzerinden Bir Değerlendirme


14:30 | İbrahim Yücedağ – Panoptikon’dan Sinoptikon’a Skopofilik Bireyler


COFFEE BREAK (14:45 – 15:00)


15:00 | Nur Manolya Şen Çatalkaya – “Panoptik” ve “Ban-Optik” Gözetimi Bauman Okumalarıyla Anlamak, Eskişehir İli Örneği


15:15 | Talha Dereci – Mahremiyetin Yitimini Kabullenmek: Cezbedici Bir Durum Olarak Akışkan Gözetim


15:30 | Merve Okkalı, Sümeyye Kara – Akışkan Modernitede Kimliğin Zaman – Mekan ile İlişkisi Üzerine


15:45 |  Hakan Erkılıç – Sinema için Akışkan Teori Olabilir mi? Bauman’ın İzinde Sinema Teorisinin Çoğullaşması


16:00 |  Gülay Danışan – Modern Toplumsal Yapıda Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Uygulanan Bireylerin Kendilerine ve Tedavi Sürecine Yönelik Sosyolojik ve Psikolojik Algısı


16:15 | Simge Özselçuk – Zygmunt Bauman Sosyolojisinde “Yabancı” Sosyal Tipinin İletişimsel Boyutu: Sosyolojik Düşünmede “Sorumluluk” ve “Hoşgörü”


16:30 | Hatice Merve Manap – Sahte Entelektüel: Uyuşturma Aracı Olarak Edebi Alanın Kullanımı


II. GÜN / 20 MAYIS CUMARTESİ
09:00 | Mesut Hazır – Bir Bauman Sosyolojisinden Söz Edilebilir mi?


09:15 | Hüseyin Köse – Akışkan Bir Dünyada İletişim: Toplumsal İlişkilerde Sürekli Bağların ve Bağlılık Duygusunun Sonu


09:30 | Ruzica Cacanoska – The Presence of Zygmunt Bаuman in the Curriculum of the First Cycle at Five Balkan Universities


09:45 | Ahu Tunçel – Tüketici Formunda “Özgürlük” (!) ve Çürümüş Siyaset


10:00 | Adem Asalıoğlu –  Doğu-Batı Özgürlük Anlayışının Oluşumunda Felsefi Bakış Açılarının Etkisi


COFFEE BREAK (10:15 – 10:30)


10:30 | Salih Tiryaki, Emre Vadi Balcı, Melis Karakuş – Sosyal Medyadaki Fotoğraflara Yönelik Gözetim ve Mahremiyet Farkındalığı: Üniversite Öğrencileri Örneği


10:45 | Sebile Başok Diş – Bauman Düşüncesinde Ahlakta Müphemlik


11:00 | Doğa Başer, Huriye İrem Kalaycı Kırlıoğlu, Mehmet Kırlıoğlu – Empati Kavramına Bauman Perspektifinden Bir Bakış


11:15 | Beris Artan Özoran, Aytuğ Mermer – Bauman gibi Düşünmek: Wellness ile Ölümün Yapısökümü


11:30 | Güncel Önkal – Ahlaksız Toplum, Kuşatılmışlık ve Kutuplaşma


11:45 | Özgür Taburoğlu – Modern-Sonrasının Vicdanı: Temel ve Karmaşık Yüklemler


ÖĞLE YEMEĞİ (12:00 – 13:15)


13:15 | Merih Taşkaya – Kadın Mücadelesinde Katılımcı Kadınların Özgürlük Algısının Bauman’ın Özgürlük Yaklaşımı Çerçevesinde Değerlendirilmesi: “Kadınlar Tiyatroyla Buluşuyor” Projesi Örneğinde


13:30 | Tevfik Kalkan – Bauman Perspektifinden Küreselleşme ve Özgürlük


13:45 | Uğur Zeynep Güven – Liquid Surveillance on Musical and Cultural Preferences: The New Strategies of Self-Presentation on Social Media


14:00 | İsmail Cem Feridunoğlu – Zygmunt Bauman Metinlerinde Sosyal Medya ve Özgürlük Olgusu


14:15 | Ayşe Sıdıka Oktay – Zygmunt Bauman’ın Modern Ahlâk Eleştirisi ve Postmodern Ahlâk Kuramı


14:30 | Merve Güven- Zygmunt Bauman ve Postmodern Estetik


COFFEE BREAK (14:45 – 15:00)


15:00 | Ebru Açık Turğuter – Modernite Karşısında Entelektüel Konum Alışlar: Bauman ve Habermas Açısından Modernite


15:15 | Akın Deveci, Deniz Özay – Müphem Dünyada Yeni Kabile Biçimi Olarak Taraftarlık ve Taraftarlık Aidiyetinde Mekanın Rolü: Kocaelispor Taraftarı ve İzmit İsmetpaşa Stadyumu Örneği


15:30 | Serkan Biçer, Teyyibe Pınar Akbalık – Bauman Çerçevesinde Postmodernizm ve Kimlik Açısından Black Mirror Dizisinin (Nosedive) Analizi


15:45 | Artun Avcı – Bauman Düşüncesinde Her Zaman Erişime Açık Olmak


16:00 | Mustafa Zengin – Zygmunt Bauman Düşüncesinde Milliyetçilik


16:15 | Mirace Karaca Evren – Habermas’ın Burjuva Kamusallığı Bauman’ın Tüketim Toplumuna Nasıl Dönüştü?


16:30 | Ahmet Talimciler – Parlak Yıldızlar: Şöhretlerin Dayanılmaz Cazibesi


III. GÜN / 21 MAYIS PAZAR
09:00 | Emre Öztürk – ‘Yer Değiştirmiyoruz, Yer Yitiriyoruz’: Bauman’ın Akışkan Modernliğinde Mülteciler ve Mültecilik


09:15 | Tuğba Yazıcı – Zygmunt Bauman ve Hannah Arendt’te Holokaust Üzerine Modernite Vurgusu


09:30 | Sebahattin Emre Dilek, Nur Kulakoğlu Dilek – Bauman’ın Penceresinden Turizmin Diyalektiği


09:45 | Zübeyde Güllüce, Yalçın Burhan Arslan – Modern Bireyin Hastalığı: Müphemlik


10:00 | Veysel Lidar – Bauman Sosyolojisinin Edebi Metinlerdeki Yansımaları


COFFEE BREAK (10:15 – 10:30)


10:30 | M. Oğuzhan Güner – Ölüm Mefhumuna Sine-Sosyolojik Yaklaşmak: Michael Haneke Filmleri Örneği


10:45 | Fahrunnisa Kazan – Güvenlik Krizi Odağında Cemaatler/Sanal Cemaatler: Baumancı Açıdan Bir Yaklaşım


11:00 | Mehmet Kırlıoğlu, Doğa Başer, Huriye İrem Kalaycı Kırlıoğlu – Sosyal Hizmet ve Bauman: Sosyal Adalet


11:15 | Başak Ürkmez – Holokaust Konulu Çizgi Filmlerin Zygmunt Bauman Yaklaşımları Üzerinden Değerlendirilmesi


11:30 | Simge Huyal Genco – The Unignorable Importance of Individual and Collective Moral Responsibility in Genocide Studies


11:45 | Mehmet Ali Açıkgöz – Siyaset Arayışında “Ben”den “Biz”e Yöneliş


12:00 | Murat Tırpan – Sosyal Ağların Akışkan Dünyasında ‘Ben ve Öteki’


12:15 | Caner Özdemir – Küreselleşmeyle Beraber Ortaya Çıkan Göç, Toplumsal Sorunlar ve Aşınan Ulus Devlet


12:30 | Sertaç Timur Demir – Bauman’da Beden Eleştirisi: Akışkan Modernitenin Kırılganlığı Üzerine


12:45 | Anna Karin Jytte Holmqvist – Modernity and Postmodernity in Bauman’s Thoughts


KAPANIŞ

Platin Sponsor
Gümüş Sponsor

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.