Sosyal Bilimler | Kayda Değer Akademik Metinler

Sosyal Bilimler

Ağustos 2015 | Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Arşiv:Ağustos 2015

Totalitarizm İdeolojisine Bir Örnek: “İradenin Zaferi” Filmi

20. yüzyılda ortaya çıkmış ideolojilerden olan Faşizm’in, Almanya’daki tezahürü “Nazizim” kavramı olarak karşımıza çıkmıştır. Nazizm’in en büyük özelliği bir ırka dayanması ve ırkı yücelterek “otorite meşrutiyeti” kazanmasıdır. Faşizmin, kendisini...

Geylerin “Öteki” İnşası: Kadınsılık

Geylerin kadınsı olarak işaretlenip ötekileştirilmesi homofobi ile açıklanmaktadır. Bu çalışmada bir öteki olarak geylerin kadınsılığı gündelik konuşmalarında söylemsel olarak nasıl inşa ettikleri araştırılmıştır. Eleştirel söylemsel analizin...

Türkiye’de Feminizmin Siyasal Bilimlere Etkisi

Türkiye’de feminist çalışmaların akademik anlamda sosyal bilimler alanını etkilemeye başlaması ve özellikle de siyaset bilimi alanını etkilemesi 1990’larla birlikte görülen bir gelişmedir. Bu etkileme birkaç alanda özellikle önemli sonuçlar...

Haydi Sosyal Bilimleri Şöyle Bir Silkeleyelim!

25 yıl önce mezun olduğumda şu anda varlığını sürdürmeyen doğa bilimleri bölümleri bulunuyordu. Anatomi, Histoloji, Biyokimya ve Fizyoloji bölümleri kaybolurken bunlar yenilikçi kök hücre biyolojisi, sistem biyolojisi, nörobiyoloji ve moleküler...

Bir Meslek Olarak İtaat ve Üniversite

Aydınlar daha çok birbiriyle çekiştikleri için, kendilerinin insanlığın geri kalan kısmından daha kötü olduğu sanısına kapılabilirler; bu bir yanılgıdır oysa. Birbirilerini tanıdıkları ortam, ortamların en utanç vericisi, en alçaltıcısıdır: Rekabet...

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.