Sosyal Bilimler

Bildiri Metni Hakkında | Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Bildiri Metni Hakkında

Bildiri Tam Metni / Makale Formatı

Çalışmanın Başlığı

— 14 Punto, Times New Roman, Bold / Koyu, Ortalanmış)

Yazar İsmi

— Dr. ve benzeri herhangi bir titr / unvan kullanmaksızın, 11 Punto, Times New Roman, Normal

— Varsa İkinci ve Üçüncü Yazar / Birinci yazardan sonra virgül konularak, herhangi bir titr / unvan kullanmaksızın, 11 Punto, Times New Roman, Normal

— İlk yazar isminin sonuna tek, ikinci yazarın sonuna çift, üçüncü yazarın sonuna üç yıldız koymak suretiyle dipnot verilerek, sayfa altında yazarların sırasıyla mesleği, varsa üniversitesi, varsa bölümü ve son olarak e-mail adresleri yazılır.

Abstract – Keywords / İngilizce

— Tek paragraf halinde ve tek satır aralığı.

— 12 Punto, Times New Roman

— Keywords max. 5 kelime, virgüllerle ayrılarak

— 12 Punto, Times New Roman

Özet – Anahtar Kelimeler / Türkçe

— Tek paragraf halinde ve tek satır aralığı.

— 12 Punto, Times New Roman

— Anahtar kelimeler max. 5 kelime, virgüllerle ayrılarak

— 12 Punto, Times New Roman

Giriş, Literatür Taraması, Yöntem vd. (Var ise)

— 16 Punto, Times New Roman, Bold / Koyu

— Giriş dışındaki tüm başlıklar Times New Roman, Bold / Koyu, 14 Punto

Araştırma Metni

— Araştırma metni 12 punto Times New Roman yazı stiliyle yazılacaktır.

— Paragraflar 1,5 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.

— Paragraflar arasında boşluk bırakmayınız. Her paragrafın başında paragraf başı sekmesi kullanınız.

— Metinde sayfa numarası kullanmayınız.

— Sayfanın sol, sağ, üst ve alt kısmında 1,5 cm veya 1 inch boşluk bırakınız.

Kaynak Gösterimi

— Kaynak gösterim yöntemi olarak APA yöntemi tercih edilecektir. APA yönteminin temel özelliği, kaynağın metnin içinde, cümle sonunda kullanılmasıdır.

Örnek:

(Giddens, 2001: 75)

— Kaynakça kısmı makalenin sonunda yer alacaktır.

Örnek:

Foucault, Michel (2010): Cinselliğin Tarihi, (Çev: Hülya Uğur Tanrıöven), Ayrıntı Yayınları, İstanbul

Kelime Sayısı veya Sayfa Sınırlaması

— Gönderilecek makalelerin min. 5 sayfa, max. 20 sayfa olacak şekilde hazırlanması rica olunur.

Makalenin Gönderimi

— Yukarıda bahsedildiği şekilde hazırlanan makaleler en geç 30 Haziran 2017 tarihine kadar bildiri@sosyalbilimler.org adresine gönderilecektir.

— Gönderinizin konu bölümüne lütfen yazar ismini ve makale başlığını yazınız.

Önemli Not

Değerli katılımcılar, sunumlar makaleye dönüştürülürken, çalışmanın Bauman düşüncesiyle ilişkilendirilmesi, eserlerine atıf yapılması önemle rica olunur.

Haftalık E-Bülten Aboneliği

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.