Sosyal Bilimler | Kayda Değer Akademik Metinler

Sosyal Bilimler

sosyalbilimler.org Blog Yazarlığı - Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

sosyalbilimler.org Blog Yazarlığı

Belge Özellikleri ve Gönderim

Yazılar Word belgesi içerisinde, tamamı Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmış şekilde olmalıdır. Yazı içerisindeki -varsa- alıntıların APA yöntemine göre yapılması, yazının sonunda kaynakça olarak gösterilmesi gerekmektedir.

Yazı ile birlikte yayımlanmasını istediğiniz ilgili görselleri, Word dosyasının içerisinde değil, e-postada ekli dosya (attachment) ekleyerek gönderilmelidir.

İçerik

 1. Gönderilen yazıların daha önce matbuu veya online herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 2. Yazılar en az 500 kelime olmalıdır.
 3. Gönderilen Yazıların Konuları
  1. Sinema Filmi, Dizi Film, Belgesel Tahlili veya Notları: Sinema, dizi veya belgesel üzerine yazılacak olan yazılar birer kritik niteliği taşımalı yalnızca tanıtım yazıları olmamalıdır. Yazılar bir filmle ilgili olduğu gibi, bir sinema akımı, bir yönetmenin filmleri veya yazarın belirlediği bir ortak nokta etrafında birden fazla film hakkında yazılabilir. Ayrıca herhangi bir filmden yalnızca bir sahne, bir oyuncu veya bir karakter üzerine tahliller yazılabilir.
  2. Kitap Tahlili veya Eleştirisi: Kitap tahlili yazıları doğrudan bir kitap üzerinden olabileceği gibi birden fazla kitabın bir noktadan değerlendirilmesi şeklinde de yazılabilir. Kitap değerlendirme yazıları eleştiri niteliğinde olabileceği gibi kitap notları şeklinde de olabilir. Öyle ki, notlar sunulduktan sonra kitap ile ilgili genel kanı ortaya konarak kitap değerlendirme yazısı haline getirilebilir.
  3. Düşünce Yazıları: Düşünce yazıları, siyaset bilimi, sosyoloji, iktisat, hukuk ve psikoloji gibi sosyal bilim alanlarının temel kavramları kullanıldığı, bu disiplinlerin argümanlarını içeren yazılardır.
  4. Portre Yazıları: Portre yazıları; günümüzden veya tarihten, sanatta ve bilimde nitelikli çalışmalar yapmış şahsiyetler hakkında yazılıdır. Bu kıstasın sınırları sizin kişisel tercihinize bırakılmıştır. Bu çalışma gerçek hayattan kişileri konu edinebileceği gibi romanlar veya filmlerde yer alan karakterleri de konu edinebilir.
  5. Gezi / Gözlem Yazıları: Gezi yazılarından beklenen, mekan ile ilgili olarak yapılan gözlemlerin aktarılmasıdır. Yazılar turistik gözle ele alınmamalıdır. Bu yazılar bir şehirle ilgili gözlemleri içerebileceği gibi farklı kültür ve inanışlara ait yapılara ve o yapılarda yaşanılan hayatlara dair de olabilir. Bir futbol maçında stadyumda yaptığınız gözlemleri de yazabilirsiniz, bir yere giderken içinde bulunduğunuz trafikle ilgili gözlemleri de…
  6. Diğer: Kendi belirmiş olduğunuz bir konu ile ilgili yazı yazabilirsiniz. Sosyal bilimlerin muhtevasına uygun olması yeterlidir. Ayrıca bir makaleyi esas alarak değerlendirme yazıları da yazabilirsiniz.

Yayın Süreci

 1. İlgili dosya yazarın kişisel e-postası üzerinden editor@sosyalbilimler.org adresine gönderilmelidir.
 2. Gönderilen yazılar sosyalbilimler.org yönetimi tarafından değerlendirilecektir. Gerekli hâllerde yazı üzerinde tekrar çalışılması talebiyle, ilgili yazı yazarına geri gönderilebilir.
 3. Yazıların her türlü hukukî sorumluluğu yazarına aittir. sosyalbilimler.org’a yazı gönderen herkes bunu beyan etmiş sayılır. 
 4. Yazılarının yayın durumu ve kabul edildiği taktirde yazarın bu sitedeki blog yazarlığı ile ilgili yazarlar mail kanalıyla bilgilendirilirler.
 5. Yazılar için sosyalbilimler.org herhangi bir telif bedeli ödememektedir.
 6. sosyalbilimler.org’da yayımlanan yazılar yayımlandıktan sonra da sosyalbilimler.org dışında bir başka mecrada yayımlanabilmesi sosyalbilimler.org yönetiminin iznine bağlıdır.

Önemli Talep

 1. Blog yazarı adayının yazarlığı kabul edilirse kendisinden ayda en az 1 yazı göndermesi beklenilmektedir.
 2. Blog yazarı adayı başvuru yaptıktan sonra daha önce herhangi bir mecrada yayımlanmış bir yazısını, yayımlandığı mecrayı da belirtmek suretiyle editor@sosyalbilimler.org adresine göndermesi gerekmektedir. Daha önce herhangi bir mecrada yazısı yayımlanmayan yazar adayları üç sayfayı aşmayacak şekilde kaleme alacakları yeni yazıyı göndermelilerdir.
 3. Bitirme tezi, dönem ödevi, bitirme projesi vb. çalışmalardan derlenen metinler, blog yazarlığında aradığımız birtakım kriteler için yeterli mehazlar vermediği için kabul edilmeyecektir.

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.