Sosyal Bilimler

sosyalbilimler.org Blog Yazarlığı | Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

sosyalbilimler.org Blog Yazarlığı

sosyalbilimler.org’da yazar olmak için belirlenen kriterlerimiz aşağıda belirtilmiştir.


Belge Özellikleri ve Gönderim

Yazılar Word belgesi içerisinde, tamamı Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmış şekilde olmalıdır. Yazı içerisindeki -varsa- alıntıların APA yöntemine göre yapılması, yazının sonunda kaynakça olarak gösterilmesi gerekmektedir. APA kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız.

Gönderilecek Word dosyasının adı (Yazar Adı Soyadı) – (Yazı Başlığı) formatında kaydedilmelidir. Örnek: Pınar Yurdadön Aslan – Kapitalizmin Örgütlediği Zaman; Boş Zaman

İlgili dosya yazarın kişisel e-postası üzerinden editor@sosyalbilimler.org adresine gönderilmelidir.

 • E-postanın Konu kısmında yazı dosyasının ismi aynı şekilde yazılmalıdır.
 • E-postanın ileti/mesaj kısmında kendiniz hakkında kısaca bir bilgi ve iletişim kurabileceğimiz bir sosyal medya hesabı bilgisi vermeniz gerekmektedir.
 • Referans olması açısından önceden yazmış olduğunuz bir yazınızı tarafımıza ekli dosya olarak e-postada gönderebilirsiniz.
 • Yazı ile birlikte yayınlanmasını istediğiniz ilgili görselleri, Word dosyasının içerisinde değil, e-postada ekli dosya (attachment) ekleyerek gönderebilirsiniz.

İçerik

 1. Gönderilen yazıların daha önce matbuu veya online herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 2. Yazıların en az 500 kelime olması gerekmektedir.
 3. Gönderilen Yazıların Konuları:
  1. Sinema Filmi – Dizi Film – Belgesel Tahlili veya Notları: Sinema, dizi veya belgesel üzerine yazılacak olan yazılar birer kritik niteliği taşımalı yalnızca tanıtım yazıları olmamalıdır. Yazılar bir filmle ilgili olduğu gibi, bir sinema akımı, bir yönetmenin filmleri veya yazarın belirlediği bir ortak nokta etrafında birden fazla film hakkında yazılabilir. Ayrıca herhangi bir filmden yalnızca bir sahne, bir oyuncu veya bir karakter üzerine tahliller yazılabilir.
  2. Kitap Tahlili veya Eleştirisi: Kitap tahlili yazıları doğrudan bir kitap üzerinden olabileceği gibi birden fazla kitabın bir noktadan değerlendirilmesi şeklinde de yazılabilir. Kitap değerlendirme yazıları eleştiri niteliğinde olabileceği gibi kitap notları şeklinde de olabilir. Öyle ki, notlar sunulduktan sonra kitap ile ilgili genel kanı ortaya konarak kitap değerlendirme yazısı haline getirilebilir.
  3. Düşünce Yazıları: Düşünce yazıları, siyaset bilimi, sosyoloji, iktisat, hukuk ve psikoloji gibi sosyal bilim alanlarının temel kavramları kullanıldığı, bu disiplinlerin argümanlarını içeren yazılardır.
  4. Portre Yazıları: Portre yazıları; günümüzden veya tarihten, sanatta ve bilimde nitelikli çalışmalar yapmış şahsiyetler hakkında yazılıdır. Bu kıstasın sınırları sizin kişisel tercihinize bırakılmıştır. Bu çalışma gerçek hayattan kişileri konu edinebileceği gibi romanlar veya filmlerde yer alan karakterleri de konu edinebilir.
  5. Gezi / Gözlem Yazıları: Gezi yazılarından beklenen, mekan ile ilgili olarak yapılan gözlemlerin aktarılmasıdır. Yazılar turistik gözle ele alınmamalıdır. Bu yazılar bir şehirle ilgili gözlemleri içerebileceği gibi farklı kültür ve inanışlara ait yapılara ve o yapılarda yaşanılan hayatlara dair de olabilir. Bir futbol maçında stadyumda yaptığınız gözlemleri de yazabilirsiniz, bir yere giderken içinde bulunduğunuz trafikle ilgili gözlemleri de…
  6. Diğer: Kendi belirmiş olduğunuz bir konu ile ilgili yazı yazabilirsiniz. Sosyal bilimlerin muhtevasına uygun olması yeterlidir. Ayrıca bir makaleyi esas alarak değerlendirme yazıları da yazabilirsiniz.

Yayın Süreci

 1. Gönderilen yazılar tarafımızca değerlendirilecektir.
 2. Gerekli hallerde yazı üzerinde tekrar çalışılması talebiyle, ilgili yazı yazarına geri gönderilebilir.
 3. Yazıların her türlü hukukî sorumluluğu yazarına aittir. Tarafımıza yazı gönderen herkes bunu beyan etmiş sayılır. 
 4. Yazılarının yayın durumu ve kabul edildiği taktirde yazarın bu sitedeki blog yazarlığı ile ilgili yazarlara tarafımızca bilgi verilecektir.
 5. Söz konusu yazı için tarafımızca herhangi bir telif bedeli verilmeyecektir.
 6. Yazılar yayımlandıktan sonra da sosyalbilimler.org dışında bir başka mecrada daha yayımlanması genel yayın yönetmeninin iznine bağlıdır.

Önemli Talep

 1. Yazar adayının yazarlığı kabul edilirse kendisinden ayda en az bir yazı beklenilmektedir.
 2. Yazar başvuru yaptıktan sonra daha önce herhangi bir mecrada yayımlanmış bir yazısını, yayımlandığı mecrayı da belirtmek suretiyle editor@sosyalbilimler.org adresine konu başlığına isim-soyisim ve yazı başlığını yazarak göndermeleri gerekmektedir. Daha önce herhangi bir mecrada yazısı yayımlanmayan yazar adayları üç sayfayı aşmayacak şekilde yazacakları yeni yazılarını tarafımıza göndermelilerdir.
 3. Bitirme tezi, dönem ödevi, bitirme projesi vb. çalışmalardan derlenen metinler, blog yazarlığında aradığımız birtakım kriteler için yeterli mehazlar vermediği için kabul edilmeyecektir.
 4. Gönderilen metin incelenecektir. Uygun görüldüğü taktirde yazarlık kabul edilecektir.

sosyalbilimler.org’un, yayın hayatına devam edebilmesi için gerekli olan tüm harcamalar, sitenin kurucuları tarafından karşılanmaktadır. Sitede ortaya konulan çalışmalarda gönüllülük esas olup, verilen emek karşılığında herhangi bir ücret -maalesef- verilemeyecektir. Bu blog yazarlığı için de geçerlidir. Başvurunuz sonrası olumlu veya olumsuz en geç 20 gün içinde size dönüş yapılacaktır. Kabul edilen yazarların bilgileri ekip sayfasına yazılacaktır.

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.