Sosyal Bilimler

Tarih arşivleri | Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Mikhael Doukas’ın Gözünden Osmanlılar: Anadolu ve Rumeli (1326-1462)

Son dönem Bizans tarihçileri arasında sınıflandırılan Mikhael Doukas, Türkler hakkında neredeyse en fazla ayrıntı ve bilgi veren bir tarihçi olması bakımından özellikle Türk tarihi için ayrı bir ehemmiyet arz...

Antik Roma’da Mit Avlamak: Caligula’nın Atı

İmparator Caligula’yı düşündüğümüzde, çoğunlukla aklımıza gelen, John Hurt’ün BBC Televizyon dizilerinden Ben, Claudius’daki harika, manyakça performansıdır. Hurt altın bir bikini içinde dans eder...

Oruç Beğ’in Kitâb-ı Tevârîh-i Âl-i Osmân’ı [1288-1502] Üzerine Bir İnceleme

Bilindiği üzere, Osmanlı hanedanının tarihi olarak nitelendirdiğimiz anonim kronikler serisi “Tevârîh-i Âl-i Osmân” adıyla vücuda getirilmiş son derece mühim kaynaklardır. Bu kaynakların başında şüphesiz Âşık...

Osmanlı Erotik Edebiyat ve Sanatının Cinsel Çoğulculuk ile İlgili Bizlere Öğretebilecekleri

Tarih, natrans kimliğin ve heteroseksüelliğin hiç düşünmeden yapılan ve habis doğallaştırmasının en iyi panzehiri olabilir. Tarihin büyük bir bölümünde, insanların cinselliği sabit ve dimorfik terimlerle...

XVII. Yüzyılda Osmanlı ve İngiltere’de Krizler ve Dönüşümler: Karşılaştırmalı Bir Tarih Perspektifi

“… Oldı devletlüler etfâl sıfat Oglan oyuncagı oldı devlet Dikkat olınsa eger devletine Zilleti degmez anun izzetine …” (Kortantamer, Nev’î-zâde Atâyî ve Hamse’si, 1997) Yukarıda zikredilen dizeler...

Kategori:Tarih

Bizans’tan Osmanlı’ya: Selânik

Osmanlıların kuruluş devirlerinde Balkanlar’a doğru yayılma alanlarından birisi olan Selânik (Thessaloniki), kadim bir geçmişe sahiptir. Bir Bizans metropoliti olarak değerlendirebileceğimiz Selânik kenti, Bizans’tan Osmanlılara değin birçok...

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.