Sosyal Bilimler

Tarih arşivleri | Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

İki Cihan Âresinde: Osmanlı’nın Kuruluş Meselesine Dair Tartışmalar

Orijinal ismiyle ilk kez 1995 yılında Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State adıyla yayımlanan Cemal Kafadar’ın bu eseri ne yazık ki Türkçeye 2010 gibi geç bir tarihte İki Cihan Âresinde...

Kadınlara Oy Hakkı Verilmesi, Tek Parti Rejiminin Demokratik Niteliğini Gösterir mi?

1920’lerin dünyasında bugünkü anlamıyla demokrasi hiçbir yerde yok. Fransa’da, İngiltere’de, Norveç’te de yok. Düşünün ki, İsviçre’de, Fransa’da kadınları oy hakkı Türkiye’den...

Émile Zola: Suçluyorum!.. Cumhurbaşkanına Mektup

SAYIN FÉLIX FAURE Cumhurbaşkanı Sayın Başkan, Bir gün bana göstermiş olduğunuz iyi kabulden dolayı duyduğum minnet duyguları içinde, haklı ününüz konusunda kaygılanmama ve size şimdiye kadar öylesine parlak...

16. Yüzyıl İstanbul’unun Polisiye Hali: Forsa Halil

Forsa Halil 16. yüzyıl sonları İstanbul’unda geçen tarihi bir polisiye. Koçu diğer romanlarında olduğu gibi yine Osmanlı’nın gündelik hayatına eğilerek, konularını bizatihi sıradan bulunup geçiştirilen...

İngiliz İşçi Sınıfı ve Karşı Koymacı Geleneğin Temsilcisi E.P. Thompson

Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelmiş ya da gelmekte olan toplumsal dönüşümleri anlama uğraşı, hiç kuşkusuz hem tarihin hem de diğer sosyal bilimlerin konusu olmuştur. Yine hiç kuşku yoktur ki Endüstri...

Kategori:Tarih

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.