Sosyal Bilimler

Tarih arşivleri | Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Osmanlı Erotik Edebiyat ve Sanatının Cinsel Çoğulculuk ile İlgili Bizlere Öğretebilecekleri

Tarih, natrans kimliğin ve heteroseksüelliğin hiç düşünmeden yapılan ve habis doğallaştırmasının en iyi panzehiri olabilir. Tarihin büyük bir bölümünde, insanların cinselliği sabit ve dimorfik terimlerle...

XVII. Yüzyılda Osmanlı ve İngiltere’de Krizler ve Dönüşümler: Karşılaştırmalı Bir Tarih Perspektifi

“… Oldı devletlüler etfâl sıfat Oglan oyuncagı oldı devlet Dikkat olınsa eger devletine Zilleti degmez anun izzetine …” (Kortantamer, Nev’î-zâde Atâyî ve Hamse’si, 1997) Yukarıda zikredilen dizeler...

Milli Mücadelede Türk Ordusu, Dünyanın En Güçlü Ordularıyla Savaşmış mıdır?

En zayıf döneminde dünyanın en güçlü devletlerini ve ordularını dize getiren Türk ulusunun, bundan böyle de, sarsılmaz birliği ile ve Silahlı Kuvvetlerinin azmi ile her engeli aşacağına vb. [Bülent Ecevit, 30...

Bizans’tan Osmanlı’ya: Selânik

Osmanlıların kuruluş devirlerinde Balkanlar’a doğru yayılma alanlarından birisi olan Selânik (Thessaloniki), kadim bir geçmişe sahiptir. Bir Bizans metropoliti olarak değerlendirebileceğimiz Selânik kenti...

Rum ve Rumîlik Bağlamında Coğrafyadan Aidiyete, Osmanlı Anadolu’sunda Kimlik [1300-1600]

“… Yedi tamu bize Nevbahar oldu Sekiz uçmak içindeki köydenüz Bizim zahmımıza merhem bulunmaz Biz kader okunda gizli yaynaduz Tur’da Musa durup münâcât eyler Neslimizi sorar isen Hoy’danuz Abdal Musa...

Kategori:Tarih

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.