Sosyal Bilimler

Psikoloji arşivleri | Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Kaygı ve Korku: Freud ve Heidegger Üzerine Bir Egzersiz

Freud[1] 1895’te, kaygı nevrozundan (angstneurose) ilk kez bahsettiği çalışmasında şöyle yazar (Freud, 1895; 2013): “Burada bir beklentinin olduğu yerde düşüncelerin seçimi denetleyen ve her zaman uygun bir...

“Deli” Doktorları: Psikiyatrinin Bilinmeyen Öyküsü

Hastalanan çocuklarını psikiyatri dışında Uzakdoğu etiketli modern muskacılara varıncaya dek götürmedik yer bırakmayan, onca parayı döken anne baba sonunda istemeye istemeye çocuklarını görünmesini...

Herkes İçin Ulaşılabilir mi?: Türkiye’de Ruh Sağlığı Hizmeti

Ruh sağlığı problemleri dünya genelinde toplum sağlığı açısından önemli sorunlar oluşturmaktadır. Bu durumun bireysel maliyeti, hâlihazırda var olan ruh sağlığı sorunun yanında bir diğer ruh sağlığı sorununun...

Semptom, Zaman ve İmkân: Psikanalizin Sahtekârlığı

Lacan XI. Seminer’de “bilinçdışındaki boşluktan” ontolojik bir imkân olarak bahseder; nedenselliğin bu gerçekleşmemiş olanı barındıran boşluğu bize öznenin kuruluşuna ve dolayısıyla bölünmüşlüğüne dair bir...

Film ve Akademik Psikoloji: Sinemanın Gücü

1925’de Hollywood yapımcısı Samuel Goldwyn, Sigmund Freud’la görüşme yapma umuduyla Viyana’ya doğru bir geziye çıkmak üzere olduğunu duyurdu. Çenesi düşük yapımcı –ideal film için kişisel formülü...

Kategori:Psikoloji

Sessiz Kalma ve Konuyu Değiştirme: Otosansür

Bireyin düşüncelerini özgürce söylemesi, onun inşa ettiği küçük sosyal ağında kendisinden beklenen en tabii davranışlarından biri. Ancak demokratik toplumlar ve ülkeler sosyal ağı içerisindeki küçük insanın düşüncelerini ifadesinde sıkıntılar...

Psikanalizin Aktarımı

Doğu Batı dergisinin 2011’de yayımlanan 56. sayısında Tevfika İkiz’in Üniversitede Psikanaliz Öğretmeli miyiz? başlıklı bir makalesi yer alır. Aradan geçen altı yılın ardından yazılan bu yazının maksadı, İkiz’in, Freud’un 1913 yılında yazmış olduğu...

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.