Sosyal Bilimler

Psikoloji arşivleri | Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Rasyonalizm Çağında Ampirizm: David Hume ve Anlama Yetisi

Elimize bir cilt, sözgelişi bir din bilim ya da okul metafiziği kitabı aldığımızda, soralım: İçinde nicelik ve sayı üzerine soyut akıl yürütmeler mi var? Yok. Peki, olgu sorunu ve varoluş üzerine deneysel akıl...

Sessiz Kalma ve Konuyu Değiştirme: Otosansür

Bireyin düşüncelerini özgürce söylemesi, onun inşa ettiği küçük sosyal ağında kendisinden beklenen en tabii davranışlarından biri. Ancak demokratik toplumlar ve ülkeler sosyal ağı içerisindeki küçük insanın...

Kötülüğe Dair: Otorite ve Vicdan

I. Dünya Savaşı’ndan sonra 1960 yılında başlayan yargılamalarda, suçlu görülen Nazi subayı Adolf Eichmann, Mossad ajanlarınca Arjantin’de yakalanıp geri getiriliyor. Mahkemenin yaklaşmakta olduğu günlerde...

Psikanalizin Aktarımı

Doğu Batı dergisinin 2011’de yayımlanan 56. sayısında Tevfika İkiz’in Üniversitede Psikanaliz Öğretmeli miyiz? başlıklı bir makalesi yer alır. Aradan geçen altı yılın ardından yazılan bu yazının maksadı...

İnsanlığın Alacakaranlık Kuşağı ya da Borderline İnsanlık Durumu

Bir süredir sıkıntılı ve donmuş bir alacakaranlık kuşağına sıkışıp kalmışmış bir insanlık durumu bizimkisi. Hiçbir şeyin bir arada, birbiriyle bağlantılı ve bir bütünlük hissi verecek şekilde ortaya çıkamadığı...

Kategori:Psikoloji

Beş Adımdan Fazlası: Kendi Kendine Yardım Uygulamaları

Kendi kendine yardım uygulamalarından bibliyoterapi, bireyin işlevsel olmayan inançlarının yeniden yapılandırmak ve değişim için motivasyonunu güçlendirmek için belli danışan gruplarına makale, broşür ve kitap okuma ödevlerinin verilmesini içeren...

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.