Sosyal Bilimler

Felsefe arşivleri | Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Jacques Derrida: Varlık Problemi

Jacques Derrida, yaygın biçimde, 20. yüzyılın sonlarındaki en önemli Fransız filozof olarak kabul edilmektedir. Buna rağmen, 1992 yılında Cambridge Üniversitesinde fahri doktora unvanı için aday...

Posthümanizm Çağı

Gelişimle alakalı hümanist ve tekno-bilimsel kavramlar, insan ve insan dışı yaşam formlarının hiyerarşik sınıflandırmasında hatalı kullanıldı. Dolayısıyla yaşam hikayelerinin karmaşıklığı, ilerleme ve...

Kanıt Olmadan İnanmak Her Daim Ahlaki Açıdan Yanlıştır

Muhtemelen William Kingdon Clifford‘u hiç duymamışsınızdır. Büyük filozoflardan biri değil -belki de 33 yıl gibi kısa bir zamanda hayata veda ettiği için- ama fikirleri paralel ve yapay zekanın hüküm...

Schopenhauer’un Düşüncesi Orta Yaş Krizini Nasıl Aydınlatabilir?

İyi hayat hakkında iki bin beş yüz yıldan fazladır kafa yormalarına rağmen filozofların orta yaş hakkında söyleyecek pek bir şeyleri yoktur. Benim için, kırka yaklaşmak basmakalıp bir kriz zamanıydı. Akademik...

Nietzsche ve Ahlak: Sürüye Karşı Üstün İnsan

Ahlakın Soykütüğü Üstüne adlı klasik çalışmasının önsözünde, Nietzsche şöyle yazar: “Peki ya “iyi insan”da gerileyici bir boyut varsa; keza bir tehlike, bir ayartma, bir zehir, bir uyuşturucu – böylece şimdi...

Kategori:Felsefe

Emil Cioran: Yaşamın ve Ölümün Aykırı Filozofu

Felsefe, ölüm karşısında çaresiz mi kalır? Karl White, Rumen filozof Emil Cioran’ın doğum, varoluş ve yokoluş üzerine yaşam boyu süren meditasyonuna başvurup, felsefenin bizi son saatlerimizin ümitsizliğinden kurtarıp kurtaramayacağını, onun...

Postmodern Bir Kültürde Parrhesia Mümkün mü?

Bir çağın içindeyken başını oradan çıkarıp uzatmak, başka bir dile, başka bir tine geçmek çarpıtmaları, kırılmaları ve sıçramaları saymazsak olanaksızdır. Bu yüzden en zoru şu meşum kuş, Minerva’nın baykuşu, henüz havalanmadan alacakaranlığın...

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.