Sosyal Bilimler

Felsefe arşivleri | Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Modern Zamanlarda Tekil Bilinç Sahibi Olma Zorluğu

Dağlar, rüzgar, zaman ve hatta ölüm bile yoruldu ancak kıyımlar bitmiyor. İrade sahibi varlık, insan, var olan tüm kıyımların acısını sanki kendi eti acıyormuşçasına duyup bütün bunlara bir dur...

Bertrand Russell’da İnsan Hayatını Etkileyen Arzular

İnsanlık tarihinin her döneminde çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Felsefenin bir sorun çözme etkinliği olduğu düşünülünce, problemi anlamak ve felsefece üstesinden gelmek kaçınılmaz olur. Buna istinaden...

Baudrillard’ın Kaleminden: İlahi Sol

Tatil boyunca gazetelerin haşır neşir olduğu mevcut düzenin entelektüeller nezdinde simgesel bir şekilde oylanması konusuna son vermenin tek bir yolu varsa o da durumu tersine çevirmektir. Yani siyasetçilere...

Ateistler İçin Din: Dogmatik Olmayan Bilgelik

— I — İnsanın herhangi bir dinle ilgili sorabileceği en sıkıcı ve kısır soru, o dinin doğru olup olmadığı, gökyüzünden peygamberler ve kutsal varlıkların yönetiminde, boru sesleri eşliğinde doğaüstü bir olay...

Montaigne’in Kaleminden: Filozoflar ve Tanrılar

Thales’e göre Tanrı her şeyi sudan yaratmış bir güçtü. Anaximandros’a göre tanrılar değişik mevsimlerde doğup ölüyorlardı ve sayıları sonsuz dünyalardı bunlar. Anaximenes’e göreyse hava Tanrıydı...

Soyutlama, İyisi ve Kötüsü: Marx, Althusser, Bhaskar

Marx’ta Soyutlama Soyutlama, insanın toplum olması tarihi kadar eskidir. Soyutlama becerisi ile toplum olan insan adeta başka bir mekanizma haline dönüşerek biyolojik evrimini bambaşka bir boyuta taşımıştır. Bunun ilk hali, din benzeri ritüeller ve...

Modern Öznenin Kuruluşu Üzerine Eleştirel Bir Bakış

Modern düşüncenin kendisi ile başladığı filozof olarak Descartes, “cogito ergo sum” önermesiyle Tanrı-özne düşüncesini alaşağı eder. On yedinci yüzyılda cogito bağlamında akla yapılan vurgu Locke’un zihin araştırması ile insan-özne’nin zaferini...

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.