Sosyal Bilimler

Blog arşivleri | Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler

Sorun Sınav Sistemimizin Çok Ötesinde

Eğitim sistemi oldum olası bu ülkenin en çok tartışılan alanlarından birisi olma vasfını hiç ama hiç kaybetmedi! Cumhuriyeti kuran kadro açısından eğitim, Osmanlı’dan devir aldıkları anlayışla yeni bir...

Modern Zamanlarda Tekil Bilinç Sahibi Olma Zorluğu

Dağlar, rüzgar, zaman ve hatta ölüm bile yoruldu ancak kıyımlar bitmiyor. İrade sahibi varlık, insan, var olan tüm kıyımların acısını sanki kendi eti acıyormuşçasına duyup bütün bunlara bir dur...

Josef Stalin’in Kapitalizm Eleştirisi ve Sosyalizm Teorisi Üstüne

Bir zamanlar, ilkel komünal toplum döneminde, insanlar özel mülkiyet diye bir şey tanımıyordu; daha sonra, özel mülkiyetin, insanların duygu ve düşüncelerine egemen olduğu bireysel üretim dönemi geldi. Şimdi...

“Simgesel” Üzerine / ile Bir İnceleme

Yaklaşık bir ay önce sosyalbilimler.org’da yayımlanan Psikanalizin Aktarımı isimli yazımın ilk paragrafında artan ilgiye binaen Lacancı psikanaliz hususunda Türkçe literatürdeki genişlemeden bahsetmiştim...

Hukuk ve Disiplin: Modern Toplumda Hukuka Uymanın Dayanakları

Hukuk ve disiplin kavramları soyut kavramlar olmalarına, insanlık tarihi boyunca tanımlarında dahi uzlaşılamamış birer kavram olmalarına rağmen; en sıradan gündelik hayat kesitimizden en bürokratik işleme...

Kategori:Blog

Yoksullukla Mücadele ve Mikro Kredi Uygulamaları

Yoksullukla nasıl mücadele edilir? Daha da önemlisi, yoksullukla mücadele mi edilmelidir? Bu iki soru birbiri ile eş gibi görülse de aralarında kavramsal birtakım farklar bulunmaktadır. Bunu anlamak için yoksulluğun ne olduğuna bakmak faydalı...

Psikanalizin Aktarımı

Doğu Batı dergisinin 2011’de yayımlanan 56. sayısında Tevfika İkiz’in Üniversitede Psikanaliz Öğretmeli miyiz? başlıklı bir makalesi yer alır. Aradan geçen altı yılın ardından yazılan bu yazının maksadı, İkiz’in, Freud’un 1913 yılında yazmış olduğu...

Bizi Takip Edin!

Sosyal Bilimleri sosyal ağlardan takip edebilir, aylık düzenlenen kitap çekilişlerimize katılabilirsiniz.